VII Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informacje
zdjęcie z posiedzenia Rady - członkowie rady obradują przy stole

Członkowie Rady omawiać będą m.in. wstępny projekt Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku oraz program XVIII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w listopadzie tego roku. 

  • Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem doradczym i konsultacyjnym Prezydenta Miasta Torunia w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  • RDPP tworzy 18 osób. W jej skład, poza 2 przedstawicielami Rady Miasta Torunia oraz 7 przedstawicielami Prezydenta Miasta Torunia - pracownikami jednostek organizacyjnych gminy, wchodzi dziewięciu przedstawicieli tzw. trzeciego sektora. Są to osoby doświadczone w różnorodnej pracy pozarządowej i wolontariackiej: w środowisku osób z niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży, rodzin wielodzietnych, w obszarze aktywizacji kobiet, sferze zdrowia, sportu, kultury, turystyki, rewitalizacji, aktywności obywatelskiej czy integracji i reintegracji społecznej i pokoleniowej.
  • Kadencja Rady trwa trzy lata. Obecna obejmuje lata 2023-2025. Nowy skład Rady wybrano 24 listopada 2022 r. podczas XVII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia z 14 grudnia 2022 r.
  • Skład RDPP kadencji 2023-2025
  • Fotorelacja z VII posiedzenia RDPPzdjęcie członków rady na tle jasnej ścianyzdjęcie członków Rady siedziących przy ciemnym stolezdjęcie członków rady na tle jasnej ścianyzdjęcie członków rady przy ciemnym stole