Seniorzy

Rada Seniorów Miasta Torunia działa od 2014 r. Tworzą ją osoby doświadczone w działalności społecznej i od wielu lat aktywne w różnych obszarach życia Torunia: lekarze, nauczyciele, harcerze, przedsiębiorcy, urzędnicy, dziennikarze i wielu innych. Rada Seniorów działa na rzecz toruńskich seniorów, reprezentując ich interesy w kontaktach z władzami miasta oraz innymi toruńskimi instytucjami.

Głównym zadaniem Rady Seniorów Miasta Torunia jest podejmowanie działań w celu integracji toruńskiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Torunia. Wspólnie z samorządem i innymi partnerami Rada uczestniczy w wydarzeniach dedykowanych tej grupie wiekowej: koncertach, spotkaniach, wernisażach, itp. Jest organizatorem kolejnych corocznych edycji popularnej "Senioriady – Jesteśmy".

Rada popularyzuje wśród osób starszych wiedzę na temat przysługujących im uprawnień, oferty imprez kulturalnych i rekreacyjnych oraz oferty zdrowotnej, edukacyjnej i mieszkaniowej. Współdziała przy tworzeniu oferty Toruńskiej Karty Seniora.

Prowadzi także współpracę z radami seniorów działającymi na terenie naszego kraju, aby w ramach dobrych praktyk wymieniać się doświadczeniami. Współpracuje z Redakcją Portalu "My w Toruniu" oraz Gazetą Toruńskich Seniorów "Bez Metryki", Toruńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i "Kamienicą Inicjatyw".

Radę Seniorów Miasta Torunia kadencji 2019-2023 tworzy 21 osób.
Siedem osób pochodzi z publicznego naboru, kolejne siedem osób wskazuje Rada Miasta Torunia i siedem Prezydent Miasta.

Zobacz skład rady:

Osoby z publicznego naboru:
 1. Katarzyna Brożek
 2. Danuta Marta Jatczak
 3. Beata Korzeniewska
 4. Jan Kwiatkowski
 5. Maria Moulis
 6. Krystyna Nowakowska
 7. Tadeusz Perlik
Osoby wskazane przez Radę Miasta Torunia:
 1. Halina Krajewska-Potoczek
 2. Lidia Lach
 3. Barbara Litwin
 4. Małgorzata Musiałowska
 5. Barbara Noskowicz
 6. Ewa Obremska – Zaleska
 7. Hanna Wiśniewska
Osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Torunia:
 1. Jan Biesek
 2. Anna Czajka
 3. Bogusława Golus – Jankowska
 4. Hanna Kosińska
 5. Joanna Królikowska
 6. Aleksander Rojewski
 7. Franciszek Rutkowicz

Ważne linki: