Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego

Imię i nazwisko Funkcja Informacje Kogo reprezentuje Podmiot / Organizacja
Aleksandra Łukomska-Smulska Przewodnicząca Środowisko NGO Fundacja Woman
Ewa Kluszczyńska Wiceprzewodnicząca Środowisko NGO Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki
Paweł Piotrowicz Sekretarz Prezydenta Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia
Katarzyna Dąbrowska

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Prezydenta Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia
Joanna Danicka Środowisko NGO CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Elżbieta Dokurno Prezydenta Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia
Katarzyna Gucajtis Środowisko NGO Fundacja Świtało
Anna Lamers Środowisko NGO Fundacja Kosmos
Kinga Mickiewicz Środowisko NGO Stowarzyszenie Dobry Start
Marta Młynarczyk Środowisko NGO Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia
Magdalena Piotrowska Prezydenta Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia
Małgorzata Skibicka Prezydenta Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia
Danuta Stępkowska Środowisko NGO Stowarzyszenie Obywatelski Toruń
Edyta Sulińska Prezydenta Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia
Dagmara Tuszyńska Radę Miasta Torunia Radna Miasta Torunia
Łukasz Walkusz Radę Miasta Torunia Radny Miasta Torunia
Anna Zielińska Środowisko NGO Fundacja Archipelag Inicjatyw
Dagmara Zielińska Prezydenta Miasta Torunia Toruńskie Centrum Usług Społecznych