Konkursy

KONKURS NR 48/2020
Data publikacji: 12-11-2020

UWAGA: Komunikat z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmiany treści ogłoszenia konkursowego ofert nr 48/2020

W treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 48/2020 ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 10 listopada 2020 r. na realizację w roku 2021 – 2023 zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 188 osób z zaburzeniami psychicznymi wprowadzono zmiany.

Zmiana dotyczy:

  • terminu realizacji zadania publicznego (zadanie roczne);
  • wysokości środków przeznaczonych na wykonanie zadania (zadanie roczne);
  • terminy składania oraz otwarcia ofert konkursowych (wydłużono terminy).

Pobierz treść Komunikatu z dnia 17 listopada 2020 r.

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 188 osób z zaburzeniami psychicznymi

 


Nieaktualna treść:

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 188 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kategoria:
pomoc społeczna
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 10-11-2020 - 03-12-2020
KONKURS NR 47/2020
Data publikacji: 10-11-2020

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w l. 2021-2022 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: 
prowadzenie na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia.
 

Kategoria:
pomoc społeczna
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 10-11-2020 - 03-12-2020
KONKURS 51/2020
Data publikacji: 26-11-2020

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Kategoria:
pomoc społeczna
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 25-11-2020 - 17-12-2020
KONKURS 50/2020
Data publikacji: 26-11-2020

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla maksymalnie 44 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Gminy Miasta Toruń.

Kategoria:
pomoc społeczna
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 25-11-2020 - 17-12-2020
KONKURS 49/2020
Data publikacji: 19-11-2020

Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kategoria:
pomoc społeczna
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 19-11-2020 - 11-12-2020