Konkursy

KONKURS NR 2021/24
Data publikacji: 15-02-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie WSPIERANIA EDUKACJI i WYCHOWANIA: realizacja przedsięwzięć z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży połączonej z działalnością edukacyjną i wychowawczą (z wyłączeniem sportu i rekreacji), rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz popularyzacji poszczególnych dziedzin wiedzy, promocji postaw patriotycznych i obywatelskich - w czasie wolnym od zajęć szkolnych, działań edukacyjnych i wychowawczych.

Kategoria:
wspieranie edukacji i wychowania
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 15-02-2021 - 10-03-2021
KONKURS NR 2021/23.1.
Data publikacji: 15-02-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w trybie wspierania wykonania zadania w zakresie UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA – I TURA.

Kategoria:
upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 15-02-2021 - 08-03-2021
KONKURS NR 2021/22
Data publikacji: 15-02-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI.

Kategoria:
sport, kultura fizyczna, rekreacja
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 15-02-2021 - 08-03-2021
KONKURS NR 26/2021
Data publikacji: 04-03-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB W WIEKU 65+ - II TURA.

Kategoria:
działania na rzecz osób w wieku 65+
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 04-03-2021 - 25-03-2021
KONKURS NR 25/2021
Data publikacji: 04-03-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – II TURA.

Kategoria:
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 04-03-2021 - 25-03-2021