Konkursy

KONKURS NR 2022/33
Data publikacji: 12-05-2022

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 75 osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Kategoria:
pomoc społeczna
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 12-05-2022 - 02-06-2022
KONKURS NR 2022/32
Data publikacji: 12-05-2022

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób.

 

Kategoria:
pomoc społeczna
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 12-05-2022 - 02-06-2022