Konkursy

Konkurs nr 2024/24
Data publikacji: 17-11-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację w roku 2024 WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA POPRZEZ ORGANIZACJĘ NA TERENIE TORUNIA MIĘDZYNARODOWEGO ZLOTU KLUBÓW MIŁOŚNIKÓW SAMOCHODÓW

Kategoria:
upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 17-11-2023 - 20-12-2023
Konkurs nr 2024/23
Data publikacji: 17-11-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację w roku 2024 upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w trybie powierzenia

Kategoria:
upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 17-11-2023 - 28-12-2023
Konkurs nr 2024/22
Data publikacji: 17-11-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację w roku 2024 zadań wspierających i upowszechniających turystykę i krajoznawstwo

Kategoria:
upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 17-11-2023 - 11-12-2023
Konkurs nr 2024/21
Data publikacji: 17-11-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie rewitalizacji poprzez realizację w 2024 roku przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza, i Starego Miasta) w trybie powierzenia.

Kategoria:
rewitalizacja
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 17-11-2023 - 02-01-2024
Konkurs nr 2024/20
Data publikacji: 16-11-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w 2024 roku w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI

Kategoria:
sport, kultura fizyczna, rekreacja
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 16-11-2023 - 07-12-2023
Konkurs nr 2024/19.1
Data publikacji: 16-11-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w okresie od 25.01.2024 do 30.06.2024 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w zakresie rozwoju sportu rodzaj zadania ORGANIZACJA W TORUNIU MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH WYDARZEŃ SPORTOWYCH, MEMORIAŁÓW ORAZ TURNIEJÓW CYKLICZNYCH KREUJĄCYCH SPORTOWY WIZERUNEK MIASTA TORUNIA – I TURA

Kategoria:
sport, kultura fizyczna, rekreacja
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 16-11-2023 - 07-12-2023
Konkurs nr 2024/18
Data publikacji: 16-11-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w dniach od 15.02.2024 do dnia 31.12.2024 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w zakresie rozwoju sportu rodzaj zadania ROZWÓJ SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO

Informacja z dnia 28.11.2023 r.

Kategoria:
sport, kultura fizyczna, rekreacja
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 16-11-2023 - 07-12-2023
Konkurs nr 2024/17
Data publikacji: 16-11-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w okresie od 25.01. do 31.12.2024 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu rodzaj zadania ROZWÓJ SPORTU W KATEGORII SENIOR  

informacja z dnia 28.11.2023 r.

Kategoria:
sport, kultura fizyczna, rekreacja
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 16-11-2023 - 07-12-2023
Konkurs nr 2024/16
Data publikacji: 17-11-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w sferze:
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
- wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, poprzez realizację w roku 2024 zadania w zakresie: PROMOCJA ZATRUDNIENIA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kategoria:
rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 17-11-2023 - 18-12-2023
Konkurs nr 2024/15
Data publikacji: 04-12-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie ochrony zwierząt wolno żyjących na terenie Gminy Miasta Toruń poprzez realizację w roku 2024 zadania przeprowadzenie zabiegów weterynaryjnych w zakresie sterylizacji i kastracji co najmniej 500 kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasta Toruń.

Kategoria:
ochrona zwierząt
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 04-12-2023 - 28-12-2023
Konkurs nr 2024/14
Data publikacji: 16-11-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń z zakresu pomocy społecznej poprzez realizację w roku 2024 zadania polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 22 osób

Kategoria:
pomoc społeczna
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 16-11-2023 - 07-12-2023
Konkurs nr 2024/13
Data publikacji: 16-11-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń z zakresu pomocy społecznej poprzez realizację w roku 2024  zadania polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla minimalnie 27 i maksymalnie 35 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - mieszkańców Gminy Miasta Toruń.

Kategoria:
pomoc społeczna
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 16-11-2023 - 07-12-2023
Konkurs nr 2024/12
Data publikacji: 16-11-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie pomocy społecznej poprzez realizację w roku 2024 zadania polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kategoria:
pomoc społeczna
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 16-11-2023 - 07-12-2023
Konkurs nr 2024/11
Data publikacji: 16-11-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń z zakresu pomocy społecznej poprzez realizację w roku 2024 zadania polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla maksymalnie 188 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kategoria:
pomoc społeczna
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 16-11-2023 - 07-12-2023
Konkurs nr 2024/10
Data publikacji: 17-11-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ w roku 2024 

Kategoria:
kultura i tradycja narodowa
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 17-11-2023 - 18-12-2023