Konkursy

KONKURS NR 2022/24
Data publikacji: 02-12-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Kategoria:
pomoc społeczna
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 02-12-2021 - 23-12-2021
KONKURS NR 2022/23
Data publikacji: 19-11-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2022 w zakresie WSPIERANIA EDUKACJI i WYCHOWANIA: realizacja przedsięwzięć z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży połączonej z działalnością edukacyjną i wychowawczą (z wyłączeniem sportu i rekreacji), rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz popularyzacji poszczególnych dziedzin wiedzy, promocji postaw patriotycznych i obywatelskich - w czasie wolnym od zajęć szkolnych, działań edukacyjnych i wychowawczych.

Kategoria:
wspieranie edukacji i wychowania
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 19-11-2021 - 17-12-2021
KONKURS NR 2022/22
Data publikacji: 19-11-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2022 w zakresie DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI I AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW Z OBSZARU TORUŃSKIEGO CENTRUM MIASTA POPRZEZ REALIZACJĘ CYKLU PCHLICH TARGÓW NA RYNKU NOWOMIEJSKIM W TORUNIU.

Kategoria:
Toruńskie Centrum Miasta - integracja i aktywizacja
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 19-11-2021 - 17-12-2021
KONKURS NR 2022/21
Data publikacji: 19-11-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2022 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA.

Kategoria:
upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 19-11-2021 - 17-12-2021
KONKURS NR 2022/20
Data publikacji: 19-11-2021
Kategoria:
upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 19-11-2021 - 17-12-2021
KONKURS NR 2022/19
Data publikacji: 19-11-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza:otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2022 w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ.

Kategoria:
kultura i tradycja narodowa
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 19-11-2021 - 17-12-2021
KONKURS NR 2022/18
Data publikacji: 19-11-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2022 w zakresie EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW TORUNIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Kategoria:
edukacja ekologiczna
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 19-11-2021 - 17-12-2021
KONKURS NR 2022/17
Data publikacji: 19-11-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2022 - EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW TORUNIA W ZAKRESIE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU CELEM POPULARYZACJI I KSZTAŁTOWANIA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH.

Kategoria:
edukacja ekologiczna
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 19-11-2021 - 17-12-2021
KONKURS NR 2022/16
Data publikacji: 19-11-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2022 w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI.

Kategoria:
sport, kultura fizyczna, rekreacja
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 19-11-2021 - 17-12-2021
KONKURS NR 2022/15
Data publikacji: 19-11-2021
Kategoria:
sport, kultura fizyczna, rekreacja
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 19-11-2021 - 17-12-2021
KONKURS NR 2022/14.1
Data publikacji: 19-11-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w okresie od 25.01 do 30.06.2022 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń roku w zakresie rozwoju sportu rodzaj zadania: ORGANIZACJA W TORUNIU MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH WYDARZEŃ SPORTOWYCH, MEMORIAŁÓW ORAZ TURNIEJÓW CYKLICZNYCH KREUJĄCYCH SPORTOWY WIZERUNEK MIASTA TORUNIA – I TURA.

Kategoria:
sport, kultura fizyczna, rekreacja
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 19-11-2021 - 17-12-2021
KONKURS NR 2022/13
Data publikacji: 19-11-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w okresie od 25.01. do 31.12.2022 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu rodzaj zadania: ROZWÓJ SPORTU W KATEGORII SENIOR.

Kategoria:
sport, kultura fizyczna, rekreacja
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 19-11-2021 - 17-12-2021
KONKURS NR 2022/12
Data publikacji: 19-11-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2022 w zakresie DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB W WIEKU 65+.

Kategoria:
działania na rzecz osób w wieku 65+
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 19-11-2021 - 17-12-2021