Konkursy

KONKURS NR 2021/14
Data publikacji: 11-01-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 37 osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Kategoria:
pomoc społeczna
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 11-01-2021 - 01-02-2021
KONKURS NR 2021/13
Data publikacji: 11-01-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację  w okresie od 1.02.2021 r. do 30.06.2022 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób.

 

Kategoria:
pomoc społeczna
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 11-01-2021 - 01-02-2021