Konkursy

Konkurs nr 2022/40
Data publikacji: 15-09-2022

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług wsparcia dla seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.

Kategoria:
działania na rzecz osób w wieku 65+
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 15-09-2022 - 06-10-2022
Konkurs nr 2022/27.2
Data publikacji: 08-09-2022

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ poprzez realizację w latach 2022-2024 wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika – II tura.

Kategoria:
kultura i tradycja narodowa
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 08-09-2022 - 30-09-2022
Konkurs nr 2022/21.2
Data publikacji: 23-09-2022

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2022 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA - II Tura (konkurs nr 21.2/2022).

Kategoria:
upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 23-09-2022 - 14-10-2022