Konkursy wszystkie

KONKURS NR 2021/30
Data publikacji: 01-04-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH POPRZEZ UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU PN. "MAJSTERKOWNIA" (konkurs nr 30/2021).

Kategoria:
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 01-04-2021 - 23-04-2021
KONKURS NR 2021/29
Data publikacji: 01-04-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA (konkurs nr 29/2021).

Kategoria:
upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 01-04-2021 - 23-04-2021
KONKURS NR 2021/28
Data publikacji: 01-04-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA poprzez REALIZACJĘ FESTIWALU WISŁY W TORUNIU (konkurs nr 28/2021).

Kategoria:
upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 01-04-2021 - 23-04-2021
KONKURS NR 2021/27
Data publikacji: 01-04-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH NA OBSZARZE REWITALIZACJI - BYDGOSKIEGO PRZEDMIEŚCIA, PODGÓRZA I STAREGO MIASTA, (konkurs nr 27/2021).

Kategoria:
rewitalizacja
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 01-04-2021 - 23-04-2021
KONKURS NR 2021/26
Data publikacji: 04-03-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB W WIEKU 65+ - II TURA.

Kategoria:
działania na rzecz osób w wieku 65+
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 04-03-2021 - 25-03-2021
KONKURS NR 2021/24
Data publikacji: 15-02-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie WSPIERANIA EDUKACJI i WYCHOWANIA: realizacja przedsięwzięć z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży połączonej z działalnością edukacyjną i wychowawczą (z wyłączeniem sportu i rekreacji), rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz popularyzacji poszczególnych dziedzin wiedzy, promocji postaw patriotycznych i obywatelskich - w czasie wolnym od zajęć szkolnych, działań edukacyjnych i wychowawczych.

Kategoria:
wspieranie edukacji i wychowania
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 15-02-2021 - 10-03-2021
KONKURS NR 2021/23.1.
Data publikacji: 15-02-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w trybie wspierania wykonania zadania w zakresie UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA – I TURA.

Kategoria:
upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 15-02-2021 - 08-03-2021
KONKURS NR 2021/22.1.
Data publikacji: 07-04-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI - II TURA
 

Kategoria:
sport, kultura fizyczna, rekreacja
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 07-04-2021 - 28-04-2021
KONKURS NR 2021/22
Data publikacji: 15-02-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI.

Kategoria:
sport, kultura fizyczna, rekreacja
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 15-02-2021 - 08-03-2021
KONKURS NR 2021/21
Data publikacji: 29-01-2021

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie DOFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE GMINY MIASTA TORUŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ Z FUNDUSZY KRAJOWYCH.

 

Terminy naborów konkursowych:

 • I nabór - do dnia 26 lutego 2021 r.,
 • II nabór - do dnia 31 maja 2021 r.,
 • III nabór - do dnia 31 sierpnia 2021 r.

lub do wyczerpania środków finansowych.

 

Pobierz wyniki I naboru - TUTAJ

Kategoria:
dofinansowanie wkładu własnego do projektów ngo
Terminy przyjmowania wniosków:
 • 29-01-2021 - 26-02-2021
 • 27-02-2021 - 31-05-2021
 • 01-06-2021 - 31-08-2021