Konkursy wszystkie

Konkurs nr 2023/22
Data publikacji: 18-11-2022

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie PROWADZENIA ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH I OPRACOWANIA PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-SOCJOTERAPETYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY poprzez realizację w roku 2023 świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz opracowanie programu profilaktyczno-socjoterapetycznego dla dzieci i młodzieży.

Kategoria:
pomoc społeczna
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 18-11-2022 - 09-12-2022
Konkurs nr 2023/21
Data publikacji: 18-11-2022

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie PROWADZENIA PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO poprzez realizację w roku 2023 placówek wsparcia dziennego dla dzieci.

Kategoria:
pomoc społeczna
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 18-11-2022 - 09-12-2022
Konkurs nr 2023/20
Data publikacji: 18-11-2022

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH (PROWADZENIE TZW. CENTRÓW AKTYWNOŚCI LOKALNEJ) poprzez realizację w roku 2023 działań w zakresie prowadzenia tzw. Centrów Aktywności Lokalnej.

Kategoria:
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 18-11-2022 - 09-12-2022
Konkurs nr 2023/19
Data publikacji: 18-11-2022

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację w roku 2023 działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Kategoria:
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 18-11-2022 - 09-12-2022
Konkurs nr 2023/18
Data publikacji: 18-11-2022

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację w roku 2023 upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w trybie powierzenia.

Kategoria:
upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 18-11-2022 - 19-12-2022
Konkurs nr 2023/17
Data publikacji: 18-11-2022

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2023 na wykonanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. 

Kategoria:
upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 18-11-2022 - 09-12-2022
Konkurs nr 2023/16
Data publikacji: 18-11-2022

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie BEZPIECZEŃSTWA NA WODACH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA TORUNIA poprzez realizację w latach 2023-2025 działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym na wodzie oraz nad wodą w granicach administracyjnych miasta.

Kategoria:
bezpieczeństwo na wodach
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 18-11-2022 - 31-12-2022
Konkurs nr 2023/15
Data publikacji: 18-11-2022

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2023 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez działalność kulturalną, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.

Kategoria:
profilaktyka i promocja zdrowia
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 18-11-2022 - 27-12-2022
Konkurs nr 2023/14
Data publikacji: 18-11-2022

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ w roku 2023.

Kategoria:
kultura i tradycja narodowa
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 18-11-2022 - 19-12-2022
Konkurs nr 2023/13
Data publikacji: 18-11-2022

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie OCHRONY ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH NA TERENIE GMINY MIASTA TORUŃ poprzez realizację w roku 2023 zabiegów weterynaryjnych w zakresie sterylizacji i kastracji co najmniej 500 kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasta Toruń.

Kategoria:
ochrona zwierząt
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 18-11-2022 - 09-12-2022