Dokumenty przyjęte przez RDPP

Dokumenty przyjmowane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia w poszczególnych kadencjach:

Kadencja 2023-2025