Małe granty

MG 2024/3
Data publikacji:
13-06-2024

W dniu 10.06.2024 r. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, z siedzibą w ul. Piernikarska 4/1, 87-100 Toruń, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045282, złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Organizacja seminarium naukowo-technicznego „Odnawialne źródła energii – co dalej?" w ramach zadania publicznego z zakresu: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w ramach konkursu pn.: Promocja zatrudnienia i rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości - nabór ofert w trybie pozakonkursowym - art. 19a (tzw. małe dotacje)ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 20.06.2024 r. do Centrum Wsparcia Biznesu pod adresem: ul. M. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: kontaktattorun [dot] pl.

Termin składania uwag:
13-06-2024 - 20-06-2024
MG 2024/2
Data publikacji:
07-06-2024

W dniu 06.06.2024 r. Stowarzyszenie Młodzi dla Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Młodzi dla przyszłości – Innowacja i przedsiębiorczość" w ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 14.06.2024 r. do Centrum Wsparcia Biznesu pod adresem: ul. M. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: kontaktattorun [dot] direct.

Termin składania uwag:
07-06-2024 - 14-06-2024
MG 2024/1
Data publikacji:
19-03-2024

W dniu 18.03.2024 r. Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. Oratorium im. bł. ks. Br. Markiewicza z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "30-lecie Oratorium – organizacja spotkania integracyjnego" w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 26.03.2024 r. do Toruńskiego Centrum Usług Społecznych pod adresem: ul. M. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariatattcus [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
19-03-2024 - 26-03-2024
MG 2023/11
Data publikacji:
15-11-2023

W dniu 07.11.2023 r. Fundacja Pro Omnis z siedzibą w Bydgoszczy złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Warsztaty mikołajkowe dla dzieci uczących się w systemie edukacji domowej" w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 22.11.2023 r. do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: weatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
15-11-2023 - 22-11-2023
MG 2023/10
Data publikacji:
03-11-2023

W dniu 31.10.2023 r. Fundacja Fucco, z siedzibą w miejscowości Poniec złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Nowy wymiar Torunia – gra terenowa w rzeczywistości rozszerzonej" w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 10.11.2023 r. do Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wpitatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
03-11-2023 - 10-11-2023