Małe granty

MG 2022/15
Data publikacji:
25-10-2022

W dniu 17 października 2022 r. Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka złożyło ofertę na realizację projektu pn.:  Streetworkerzy na PODGÓRZU w ramach zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 2 listopada 2022 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzipsatum [dot] torun [dot] pl

 

Przejdź do oferty

Termin składania uwag:
25-10-2022 - 01-11-2022
MG 2022/14
Data publikacji:
25-10-2022

W dniu 17 października 2022 r. Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Streetworkerzy na Bielawach w ramach zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 2 listopada 2022 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzipsatum [dot] torun [dot] pl

 

Przejdź do oferty

Termin składania uwag:
25-10-2022 - 01-11-2022
MG 2022/13
Data publikacji:
10-10-2022

W dniu 07 października 2022 r Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim złożyło ofertę na realizację projektu pn.:  Operacja "Kombinat" w ramach zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 17 października 2022 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: Wkuatum [dot] torun [dot] pl

 

Termin składania uwag:
10-10-2022 - 17-10-2022
MG 2022/12
Data publikacji:
03-10-2022

W dniu 30 września 2022 r. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polskiej złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Nasza służba trwa" - wspieranie pamięci narodowej w ramach zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 10 października 2022 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Przejdź do oferty

Termin składania uwag:
03-10-2022 - 10-10-2022
MG 2022/11
Data publikacji:
03-10-2022

W dniu 28 września 2022 r Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Muzycznego Mała Rewia złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Koncert jubileuszowy wieńczący 30-lecie działalności Teatru Muzycznego Mała Rewia" w ramach zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 10 października 2022 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Przejdź do oferty

Termin składania uwag:
03-10-2022 - 10-10-2022
MG 2022/10
Data publikacji:
13-07-2022

W dniu 07 lipca 2022 r. Fundacja Ukraińska Akademia Nauki złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Ukraińska świetlica" w ramach zadania publicznego w zakresie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 20 lipca 2022 r. do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wksiiatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
13-07-2022 - 20-07-2022
MG 2022/9
Data publikacji:
11-07-2022

W dniu 04 lipca 2022 r. Fundacja Kosmos złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Wakacje w Łączniku" w ramach zadania publicznego w zakresie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 18 lipca 2022 r. do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wksiiatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
11-07-2022 - 18-07-2022
MG 2022/8
Data publikacji:
06-07-2022

W dniu 29 czerwca 2022 r. Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Betlejemskie Światło Pokoju dla Torunia" w ramach zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 13 lipca 2022 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
06-07-2022 - 13-07-2022
MG 2022/7
Data publikacji:
01-07-2022

W dniu 24 czerwca 2022 r. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński złożył ofertę na realizację projektu pn.: „DZIEŁO ROKU - ANNALE 2021/2022 - FINISAŻ” w ramach zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 8 lipca 2022 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
01-07-2022 - 08-07-2022
MG 2022/6
Data publikacji:
20-06-2022

W dniu 20 czerwca 2022 r. Stowarzyszenie Dobro dla dobra z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: „Toruńska infolinia dla uchodźców z Ukrainy” w ramach zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz integracji cudzoziemców oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 27 czerwca 2022 r. do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wksiiatum [dot] torun [dot] pl.

 

Termin składania uwag:
20-06-2022 - 27-06-2022
MG 2022/5
Data publikacji:
20-06-2022

W dniu 20 czerwca 2022 r. Fundacja „International league” z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: „Toruńska infolinia dla uchodźców z Ukrainy” w ramach zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz integracji cudzoziemców oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 27 czerwca 2022 r. do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wksiiatum [dot] torun [dot] pl.
 

 

Termin składania uwag:
20-06-2022 - 27-06-2022
MG 2022/4
Data publikacji:
20-06-2022

W dniu 20 czerwca 2022 r. Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: „Toruńska infolinia dla uchodźców z Ukrainy” w ramach zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz integracji cudzoziemców oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 27 czerwca 2022 r. do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wksiiatum [dot] torun [dot] pl.

 

Termin składania uwag:
20-06-2022 - 27-06-2022
MG 2022/3
Data publikacji:
15-06-2022

W dniu 9 czerwca 2022 r. Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka im. każdego Człowieka z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: „Наші канікули - Nasze wakacje – wakacje dla dzieci opiekunów emigrantów z domów dziecka z Ukrainy” w ramach zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz integracji cudzoziemców oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 22 czerwca 2022 r. do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wksiiatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
15-06-2022 - 22-06-2022
MG 2022/2
Data publikacji:
07-06-2022

W dniu 31 maja 2022 r. Parafia pw. Matki Bożej Łaskawej z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: „Integracja społeczna osób przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z mieszkańcami osiedla Czerniewice” w ramach zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz integracji cudzoziemców oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 14 czerwca 2022 r. do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia pod adresem:
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wksiiatum [dot] torun [dot] pl.

 

 

Termin składania uwag:
07-06-2022 - 14-06-2022
MG 2022/1
Data publikacji:
15-02-2022

W dniu 15 lutego 2022 r. Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. Oratorium im. bł. ks. Br. Markiewicza z siedzibą w Toruniu złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Odkrywamy piękno naszej Ojczyzny - Wybrzeże Słowińskie" w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 22 lutego 2022 r. do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: weatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
15-02-2022 - 22-02-2022
MG 2021/11
Data publikacji:
18-11-2021

W dniu 15 listopada 2021 r. Fundacja WATRA z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Odkrywamy tajemnice Torunia - spotkanie informacyjno-integracyjne dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Torunia" w ramach zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznastwa w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia  25 listopada 2021 r. do Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wpitatum [dot] torun [dot] pl

 

Termin składania uwag:
18-11-2021 - 25-11-2021
MG 2021/10
Data publikacji:
09-11-2021

W dniu 29 października 2021 r. Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom z siedzibą w Toruniu złożył ofertę na realizację projektu pn.: "Telefon pomocowy i helpdesk dla mężczyzn pozostających w kryzysie" w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia  16 listopada 2021 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzipsatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
09-11-2021 - 16-11-2021
MG 2021/9
Data publikacji:
04-11-2021

W dniu 3 listopada 2021 r. Fundacja "Światło" z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: XV Jasełka ze Światłem w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 12 listopada 2021 r. do Wydziału Kultury pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
04-11-2021 - 11-11-2021
MG 2021/8
Data publikacji:
13-10-2021

W dniu 12 października 2021 r. "Dorotkowo" Fundacja Na Rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół
z siedzibą w Toruniu
złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Zobaczcie Nas!" w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 20 października 2021 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały. Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl.

 
Termin składania uwag:
13-10-2021 - 20-10-2021
MG 2021/7
Data publikacji:
24-09-2021

W dniu 23.09.2021 r. Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia złożyło ofertę na realizację projektu pn.: „Współpraca z miastem partnerskim Torunia – Lejdą w Holandii 2021 r.” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 1 października 2021 r. do Wydziału Promocji i Turystyki pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wpitatum [dot] torun [dot] pl
 

Termin składania uwag:
24-09-2021 - 01-10-2021
MG 2021/6
Data publikacji:
13-09-2021

W dniu 8 września 2021 r. Fundacja Wspieramy Kulturę SZtukArt z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Koncert zespołów NOCTI i Muchy - promocja płyty" w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 20 września 2021 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały. Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
13-09-2021 - 20-09-2021
MG 2021/5
Data publikacji:
16-08-2021

W dniu 11.08.2021 r. Fundacja "CircArt" złożyła ofertę na realizację projektu pn.: „Toruńskie opowieści". Teatralne spotkania interaktywne z mieszkańcami TCM.”  w ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 23 sierpnia 2021 r. do Biura Toruńskiego Centrum Miasta pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: tcmatum [dot] torun [dot] pl
 

Termin składania uwag:
16-08-2021 - 23-08-2021
MG 2021/4
Data publikacji:
30-07-2021

Dnia 26 lipca 2021 r. Fundacja „Biały Kruk” złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Film fabularny Taksiarz” -
w ramach zadania: „Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej”,
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 6 sierpnia 2021 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
30-07-2021 - 06-08-2021
MG 2021/3
Data publikacji:
27-07-2021

W dniu 21.07.2021 r. Fundacja Hodos złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Podgórskie Wieczory Muzyczne" w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 04 sierpnia 2021 r. do Wydziału Kultury pod adresem:
ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
27-07-2021 - 03-08-2021
MG 2021/2
Data publikacji:
11-06-2021

W dniu 07.06.2021 r. Stowarzyszenie Artystyczne "OTWARTE" złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Katalog wystawy "Co mimo wszystko budzi Twoją nadzieję?" w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 18 czerwca 2021 r. do Wydziału Kultury pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
11-06-2021 - 18-06-2021
MG 2021/1
Data publikacji:
02-02-2021

W dniu 28.01.2021 r. Stowarzyszenie Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Nasz Wielki Bohater - Bł. S.W. Frelichowski" w ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 9 lutego 2021 r. do Wydziału Kultury pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
02-02-2021 - 09-02-2021
MG 2020/6
Data publikacji:
24-11-2020

W dniu 18.11.2020 r. Stowarzyszenie Kultury Celtyckiej „celtycki gotyk” złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Nagranie płyty Kapitan Thorn w ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 1 grudnia 2020 r. do Wydziału Kultury pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
24-11-2020 - 01-12-2020
MG 2020/5
Data publikacji:
14-09-2020

W dniu 11.09.2020 r. Stowarzyszenie TILIA w Toruniu  złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Drzewo w krajobrazie" w ramach zadania publicznego z ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 21 września 2020 r. do Wydziału Środowiska i Ekologii pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wsieatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
14-09-2020 - 21-09-2020
MG 2020/4
Data publikacji:
14-08-2020

W dniu 11.08.2020 r. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński  złożył ofertę na realizację projektu pn.: „Katalog jubileuszowy 45 lat twórczości Grażyny Zielińskiej”, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 21 sierpnia  2020 r., do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl.

 

Termin składania uwag:
14-08-2020 - 21-08-2020
MG 2020/3
Data publikacji:
14-08-2020

W dniu 11.08.2020 r. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński  złożył ofertę na realizację projektu pn.: „Katalog i wystawa retrospektywna rzeźbiarki Hanny Brzuszkiewicz”, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 21 sierpnia  2020 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl.

 

Termin składania uwag:
14-08-2020 - 21-08-2020