PROGRAMY WSPÓŁPRACY GMINY MIASTA TORUŃ Z NGO

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2021.

Przejdź do projektu programu (dokument przekazany do ostatniego etapu konsultacji społecznych).

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2020.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2019.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2018.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2017.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2016.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2015.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2014.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2013.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2012.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2011 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2011.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2010 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2010.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2009 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2009.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2008 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2007 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2007.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2006 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2006.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2005 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2005.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2004 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2004.

Zasady udzielania dotacji w 2000 r.

Zasady współpracy miasta z organizacjami w latach 2000 - 2003 określała uchwała nr 499/2000 Rady Miasta Torunia  o trybie udzielania dotacji z budżetu Miasta, sposobie ich rozliczania i kontroli oraz innych formach współpracy z podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych i nie działającymi w celu osiągnięcia zysku.