Materiały promocyjne

Organizacje pozarządowe korzystające ze wsparcia finansowego Gminy Miasta Toruń mają obowiązek prowadzić działalność promocyjną. Formy promocji uzależnione są od wysokości uzyskanej dotacji na realizację zleconego przez miasto zadania publicznego.

Szczegółowe zasady działalności promocyjnej reguluje umowa dotacyjna zawarta pomiędzy Gminą Miasta Toruń (Zleceniodawcą) a organizacją pozarządową (Zleceniobiorcą).

>>> Pobierz ramowy wzór umowy dotacyjnej