Małe granty

MG 2021/11
Data publikacji:
18-11-2021

W dniu 15 listopada 2021 r. Fundacja WATRA z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Odkrywamy tajemnice Torunia - spotkanie informacyjno-integracyjne dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Torunia" w ramach zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznastwa w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia  25 listopada 2021 r. do Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wpitatum [dot] torun [dot] pl

 

Termin składania uwag:
18-11-2021 - 25-11-2021
MG 2021/10
Data publikacji:
09-11-2021

W dniu 29 października 2021 r. Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom z siedzibą w Toruniu złożył ofertę na realizację projektu pn.: "Telefon pomocowy i helpdesk dla mężczyzn pozostających w kryzysie" w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia  16 listopada 2021 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzipsatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
09-11-2021 - 16-11-2021
MG 2021/9
Data publikacji:
04-11-2021

W dniu 3 listopada 2021 r. Fundacja "Światło" z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: XV Jasełka ze Światłem w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 12 listopada 2021 r. do Wydziału Kultury pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
04-11-2021 - 11-11-2021
MG 2021/8
Data publikacji:
13-10-2021

W dniu 12 października 2021 r. "Dorotkowo" Fundacja Na Rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół
z siedzibą w Toruniu
złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Zobaczcie Nas!" w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 20 października 2021 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały. Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl.

 
Termin składania uwag:
13-10-2021 - 20-10-2021
MG 2021/7
Data publikacji:
24-09-2021

W dniu 23.09.2021 r. Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia złożyło ofertę na realizację projektu pn.: „Współpraca z miastem partnerskim Torunia – Lejdą w Holandii 2021 r.” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 1 października 2021 r. do Wydziału Promocji i Turystyki pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wpitatum [dot] torun [dot] pl
 

Termin składania uwag:
24-09-2021 - 01-10-2021
MG 2021/6
Data publikacji:
13-09-2021

W dniu 8 września 2021 r. Fundacja Wspieramy Kulturę SZtukArt z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Koncert zespołów NOCTI i Muchy - promocja płyty" w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 20 września 2021 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały. Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
13-09-2021 - 20-09-2021
MG 2021/5
Data publikacji:
16-08-2021

W dniu 11.08.2021 r. Fundacja "CircArt" złożyła ofertę na realizację projektu pn.: „Toruńskie opowieści". Teatralne spotkania interaktywne z mieszkańcami TCM.”  w ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 23 sierpnia 2021 r. do Biura Toruńskiego Centrum Miasta pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: tcmatum [dot] torun [dot] pl
 

Termin składania uwag:
16-08-2021 - 23-08-2021
MG 2021/4
Data publikacji:
30-07-2021

Dnia 26 lipca 2021 r. Fundacja „Biały Kruk” złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Film fabularny Taksiarz” -
w ramach zadania: „Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej”,
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 6 sierpnia 2021 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
30-07-2021 - 06-08-2021
MG 2021/3
Data publikacji:
27-07-2021

W dniu 21.07.2021 r. Fundacja Hodos złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Podgórskie Wieczory Muzyczne" w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 04 sierpnia 2021 r. do Wydziału Kultury pod adresem:
ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
27-07-2021 - 03-08-2021
MG 2021/2
Data publikacji:
11-06-2021

W dniu 07.06.2021 r. Stowarzyszenie Artystyczne "OTWARTE" złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Katalog wystawy "Co mimo wszystko budzi Twoją nadzieję?" w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 18 czerwca 2021 r. do Wydziału Kultury pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
11-06-2021 - 18-06-2021
MG 2021/1
Data publikacji:
02-02-2021

W dniu 28.01.2021 r. Stowarzyszenie Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Nasz Wielki Bohater - Bł. S.W. Frelichowski" w ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 9 lutego 2021 r. do Wydziału Kultury pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
02-02-2021 - 09-02-2021
MG 2020/6
Data publikacji:
24-11-2020

W dniu 18.11.2020 r. Stowarzyszenie Kultury Celtyckiej „celtycki gotyk” złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Nagranie płyty Kapitan Thorn w ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 1 grudnia 2020 r. do Wydziału Kultury pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
24-11-2020 - 01-12-2020
MG 2020/5
Data publikacji:
14-09-2020

W dniu 11.09.2020 r. Stowarzyszenie TILIA w Toruniu  złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Drzewo w krajobrazie" w ramach zadania publicznego z ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 21 września 2020 r. do Wydziału Środowiska i Ekologii pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wsieatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
14-09-2020 - 21-09-2020
MG 2020/4
Data publikacji:
14-08-2020

W dniu 11.08.2020 r. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński  złożył ofertę na realizację projektu pn.: „Katalog jubileuszowy 45 lat twórczości Grażyny Zielińskiej”, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 21 sierpnia  2020 r., do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl.

 

Termin składania uwag:
14-08-2020 - 21-08-2020
MG 2020/3
Data publikacji:
14-08-2020

W dniu 11.08.2020 r. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński  złożył ofertę na realizację projektu pn.: „Katalog i wystawa retrospektywna rzeźbiarki Hanny Brzuszkiewicz”, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 21 sierpnia  2020 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl.

 

Termin składania uwag:
14-08-2020 - 21-08-2020
MG 2020/2
Data publikacji:
12-05-2020

W dniu 12.05.2020 r. Fundacja Rusz złożyła ofertę na realizację projektu pn.: „Nowe bilbordy Galerii Rusz – jedynej otwartej galerii sztuki w mieście”, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 21maja 2020 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
12-05-2020 - 19-05-2020
MG 2020/1
Data publikacji:
04-05-2020

W dniu 28.04.2020 r. Stowarzyszenie Tilia złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Barbarka-klejnot w zielonej koronie", w ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.).

Uwagi  dotyczące  oferty  można  zgłaszać  pisemnie  do  dnia  11  maja  2020 r.  do  Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul.Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
04-05-2020 - 11-05-2020