Małe granty

MG 6/2020
Data publikacji:
24-11-2020

W dniu 18.11.2020 r. Stowarzyszenie Kultury Celtyckiej „celtycki gotyk” złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Nagranie płyty Kapitan Thorn w ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 1 grudnia 2020 r. do Wydziału Kultury pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
24-11-2020 - 01-12-2020
MG 5/2020
Data publikacji:
14-09-2020

W dniu 11.09.2020 r. Stowarzyszenie TILIA w Toruniu  złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Drzewo w krajobrazie" w ramach zadania publicznego z ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 21 września 2020 r. do Wydziału Środowiska i Ekologii pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wsieatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
14-09-2020 - 21-09-2020
MG 4/2020
Data publikacji:
14-08-2020

W dniu 11.08.2020 r. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński  złożył ofertę na realizację projektu pn.: „Katalog jubileuszowy 45 lat twórczości Grażyny Zielińskiej”, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 21 sierpnia  2020 r., do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl.

 

Termin składania uwag:
14-08-2020 - 21-08-2020
MG 3/2020
Data publikacji:
14-08-2020

W dniu 11.08.2020 r. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński  złożył ofertę na realizację projektu pn.: „Katalog i wystawa retrospektywna rzeźbiarki Hanny Brzuszkiewicz”, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 21 sierpnia  2020 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl.

 

Termin składania uwag:
14-08-2020 - 21-08-2020
MG 2021/1
Data publikacji:
02-02-2021

W dniu 28.01.2021 r. Stowarzyszenie Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Nasz Wielki Bohater - Bł. S.W. Frelichowski" w ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 9 lutego 2021 r. do Wydziału Kultury pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
02-02-2021 - 09-02-2021
MG 2/2020
Data publikacji:
12-05-2020

W dniu 12.05.2020 r. Fundacja Rusz złożyła ofertę na realizację projektu pn.: „Nowe bilbordy Galerii Rusz – jedynej otwartej galerii sztuki w mieście”, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 21maja 2020 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
12-05-2020 - 19-05-2020
MG 1/2020
Data publikacji:
04-05-2020

W dniu 28.04.2020 r. Stowarzyszenie Tilia złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Barbarka-klejnot w zielonej koronie", w ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.).

Uwagi  dotyczące  oferty  można  zgłaszać  pisemnie  do  dnia  11  maja  2020 r.  do  Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul.Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
04-05-2020 - 11-05-2020