Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego

Imię i nazwisko Funkcja Informacje Kogo reprezentuje Podmiot / Organizacja
Aleksandra Łukomska-Smulska Przewodnicząca

Prezes Fundacji Women Przewodnicząca, rekomendowana przez  Europejską Unię Kobiet Sekcja Polska, Fundację Korzenie Kultury i Fundację Ducha.

rozwiń opis

Prezes Fundacji Women Przewodnicząca, rekomendowana przez  Europejską Unię Kobiet Sekcja Polska, Fundację Korzenie Kultury i Fundację Ducha.

Od 10 lat zasiada w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, aktywnie uczestnicząc w jej pracach i działaniach na rzecz rozwoju toruńskiego środowiska NGO. Przedsiębiorca, społecznik, kobieta aktywna. W latach 2000-2005 była członkiem Prezydium Naczelnej Rady Handlu i Usług w Warszawie.
Jako jedyna kobieta w tym gremium za pracę społeczną na rzecz środowiska małych i średnich przedsiębiorstw została odznaczona przez Prezydenta RP - Srebrnym Krzyżem Zasługi w roku 2000, a w 2006 roku Złotym Krzyżem Zasługi.

Od 2001 roku piastowała stanowisko Sekretarza Europejskiej Unii Kobiet Sekcji Polskiej, a od 2007 roku jest Wiceprzewodniczącą EUK-SP oraz Przewodniczącą Oddziału toruńskiego EUK-SP. W 2008 roku zdobyła prestiżowe Wyróżnienie w rankingu Gazety Pomorskiej - Kobieta Przedsiębiorcza 2008 Pomorza i Kujaw W 2011 r. wybrana KOBIETĄ ROKU 2010 miasta TORUNIA w Plebiscycie Tygodnika TERAZ TORUŃ.

zwiń opis

Środowisko NGO Fundacja Woman
Katarzyna Gucajtis Wiceprzewodnicząca

Koordynator Programowy Fundacji Światło, rekomendowana przez Fundację Daj Szansę i Stowarzyszenie "Jestem".

rozwiń opis

Koordynator Programowy Fundacji Światło, rekomendowana przez Fundację Daj Szansę i Stowarzyszenie "Jestem".

Z Fundacją Światło związana od 2005 r. (przez pierwsze dwa lata jako wolontariusz, później jako pracownik, funkcję Koordynatora Programowego pełni od 2012 r.). Brała aktywny udział w spotkaniach w celu utworzenia Lokalnej Grupy Działania dla miasta Torunia, spotkaniach dotyczących polityki lokalowej w Toruniu oraz konsultacjach społecznych.

Jako członek Rady Działalności Pożytku Publicznego poprzedniej kadencji aktywnie uczestniczyła w jej pracach i działaniach.

zwiń opis

Środowisko NGO Fundacja "Światło"
Małgorzata Skibicka Sekretarz

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

rozwiń opis

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pracuje w strukturze Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia.

Koordynuje współpracę samorządu miejskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Torunia, w tym redaguje miejski serwis informacyjny dla organizacji pozarządowych: www.orbitorun.pl.

zwiń opis

Prezydenta Miasta Torunia Pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO
Katarzyna Dąbrowska Członek Rady

Główny Specjalista w Wydziale Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia, od 1999 r.

rozwiń opis

Główny Specjalista w Wydziale Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia, od 1999 r. współpracuje z organizacjami działającymi w obszarze sportu i kultury fizycznej

zwiń opis

Prezydenta Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia, Wydział Sportu i Rekreacji
Joanna Danicka Członek Rady

Zastępca dyrektora oraz sekretarz w CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, rekomendowana przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarz

rozwiń opis

Zastępca dyrektora oraz sekretarz w CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, rekomendowana przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Tilia.

Od 15 lat związana z sektorem pozarządowym. Dysponuje długoletnim doświadczeniem w takich dziedzinach jak: zarządzanie potencjałem ludzkim, rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, zarządzanie i rozliczanie projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Członkini Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

zwiń opis

Środowisko NGO CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Elżbieta Dokurno Członek Rady

Główny specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Torunia, współpracuje z organizacjami działającymi w zakresie kultury, ochrony jej dóbr o

rozwiń opis

Główny specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Torunia, współpracuje z organizacjami działającymi w zakresie kultury, ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej

zwiń opis

Prezydenta Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia, Wydział Kultury
Małgorzata Hoffmann Członek Rady

Starszy inspektor w Wydziale Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia, współpracuje z organizacjami działającymi w zakresie promocji marki Toruń

rozwiń opis

Starszy inspektor w Wydziale Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia, współpracuje z organizacjami działającymi w zakresie promocji marki Toruń w kraju i za granicą

zwiń opis

Prezydenta Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia, Wydział Promocji i Turystyki
Waldemar Katlewski Członek Rady

Główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepeł

rozwiń opis

Główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami

zwiń opis

Prezydenta Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Ewa Kluszczyńska Członek Rady

Koordynator wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności w Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki, rekomendowana przez Fundację na Rzecz

rozwiń opis

Koordynator wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności w Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki, rekomendowana przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w Toruniu oraz Stowarzyszenie „Serce za Serce”.

Związana z Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki od 10 lat. W latach 2009 – 2014 odpowiedzialna za prowadzenie Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej (RCES), a następnie jako Specjalistka ds. partycypacji zaangażowana w proces aktywizacji społeczności lokalnej i  wzmacniania roli liderów lokalnych. Aktywnie uczestniczy w działaniach Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, bierze aktywny udział w  konsultacjach społecznych oraz innych działaniach ważnych dla NGO, m.in.: Kujawsko-Pomorskie Forum NGO, Certyfikacja NGO, Kampania „1% regionalnie”.

zwiń opis

Środowisko NGO Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki
Dorota Knut Członek Rady

Główny specjalista w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia, współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz integ

rozwiń opis

Główny specjalista w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia, współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

zwiń opis

Prezydenta Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia, Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego
Katarzyna Zofia Minczykowska-Targowska Członek Rady

Prezes Zarządu Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół.

rozwiń opis

Prezes Zarządu Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół.

W sektorze NGO aktywna od 22 lat. Wieloletni sekretarz, a następnie wiceprezes zarządu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej (obecnie członkini Rady Fundacji). Od 2009 r. z powodzeniem realizuje projekty badawcze, archiwalne i  edukacyjne. W latach 2011 – 2015 członkini Powiatowej rady ds. osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Torunia. Od 2008 r. jest prezesem zarządu Fundacji „Dorotkowo” pomagającej rodzinom z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności z dziećmi obciążonymi Trisomią.

zwiń opis

Środowisko NGO Dotorkowo Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół
Bartosz Paduch Członek Rady

Członek zarządu Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w Toruniu, rekomendowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządo

rozwiń opis

Członek zarządu Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w Toruniu, rekomendowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych oraz fundacje dobrej Edukacji Rodzice Dzieciom.

Od niemal dziesięciu lat działa na rzecz osób z  niepełnosprawnością intelektualną  pod skrzydłami Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w  Toruniu. Jest członkiem zarządu fundacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych PFRON Urzędu Miasta Torunia oraz Urzędu Marszałkowskiego. Współtwórca środowiskowego modelu wsparcia osób dorosłych z  niepełnosprawnością intelektualną.

zwiń opis

Środowisko NGO Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia"
Artur Prażniewski Członek Rady

Dyrektor Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia, współpracuje z organizacjami działającymi w obszarze rewitalizacji

Prezydenta Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia, Biuro Rewitalizacji Miasta
Anna Świtoń Członek Rady

Prezes Zarządu Fundacji na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów Łączymy Pokolenia.

rozwiń opis

Prezes Zarządu Fundacji na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów Łączymy Pokolenia.

Od pięciu lat aktywnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Fundacji Pokolenia. Jest pomysłodawczynią oraz menadżerką miesięcznika Bez Metryki. Czynnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Przyczynia się do rozwoju Fundacji Pokolenia oraz środowiska organizacji pozarządowych.

zwiń opis

Środowisko NGO Fundacja "Łączymy Pokolenia"
Dagmara Tuszyńska Członek Rady

Radna Miasta Torunia, członek Komisji Rewizyjnej RMT oraz Komisji Kultury, Turystyki i Promocji RMT, członek Rady Społecznej ds.

rozwiń opis

Radna Miasta Torunia, członek Komisji Rewizyjnej RMT oraz Komisji Kultury, Turystyki i Promocji RMT, członek Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych

zwiń opis

Radę Miasta Torunia Rada Miasta Torunia
Łukasz Walkusz Członek Rady

Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia, członek Komisji Budżetu RMT oraz Komisji Gospodarki Komunalnej RMT

 

Radę Miasta Torunia Rada Miasta Torunia
Janusz Wiśniewski Członek Rady

Ekspert konsultacji społecznych przy Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

rozwiń opis

Ekspert konsultacji społecznych przy Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Członek RDPP w latach 2015-2019. Przyczynił się do wypracowania merytorycznej koncepcji i zasad działania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro”. W grupie roboczej od wielu lat przygotowywał i prowadził jako moderator spotkania konsultacyjne, w tym poświęcone rocznym Programom Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi. W ramach pracy zespołowej wypracował pierwszy Budżet Obywatelski w Toruniu. Wolontariusz, społecznik, osoba zarządzająca organizacją, wieloletni pracownik organizacji pozarządowych, członek rady Programowej toruńskiej Lokalnej Grupy Działania.

zwiń opis

Środowisko NGO Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
Anna Zielińska Członek Rady

Prezes Zarządu Archipelag Inicjatyw, rekomendowana przez Stowarzyszenie Tilia oraz Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w  Toruniu.

rozwiń opis

Prezes Zarządu Archipelag Inicjatyw, rekomendowana przez Stowarzyszenie Tilia oraz Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w  Toruniu.

Od 2016 r. Prezes Fundacji Archipelag Inicjatyw. Współtwórczyni "Kamienicy Inicjatyw” oraz portalu internetowego dla seniorów MY w Toruniu.pl, koordynator dwóch Klubów Samopomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współpracuje z toruńskimi organizacjami pozarządowymi oraz z aktywnie włącza się w działania na rzecz mieszkańców Torunia (przede wszystkim seniorów i rodzin), a także działań na rzecz krzewienia historii lokalnej. W latach 2015-2019 członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia (z ramienia RDPP koordynator Kawiarenki Obywatelskiej Seniorów).

zwiń opis

Środowisko NGO Fundacja Archipelag Inicjatyw