Aktualności

plakat promujący program z twarzą komiety w kolorach szarości
Zachęcamy toruńskie organizacje pozarządowe do zainteresowania się programem „Z kobietami – Patriotkami”, w ramach którego można uzyskać dotacje na projekty związane z przywracaniem i propagowaniem
plakat promujący organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży
Trwa nabór wniosków do "Programu prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii” finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego moderatorem krajowym jest Akademicki Związek Sportowy.
Katarzyna Dąbrowska
Katarzyna Dąbrowska pełni od 1 czerwca 2023 r. funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
plakat
Fundacja Studio M6 oraz Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” zapraszają na spotkanie sieciująco-informacyjne poświęcone innowacyjnym działaniom i organizacjom w ramach projektu „Szkolimy NGO
Wykrzykniki - znaki ostrzegawcze.
Zachęcamy toruńskie organizacje pozarządowe do składania ofert w otwartych konkursach dla ngo, z terminem składania wniosków przypadającym w kwietniu i w maju 2023 r.
Komisje konkursowe
Prezydent Miasta Torunia zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich kandydatów na członków siedmiu komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na
Plakat 1,5%
Przy składaniu zeznania podatkowego za 2022 r. warto pamiętać o przekazaniu 1,5% swojego podatku dla organizacji pozarządowej. Nie ponosimy z tego tytułu żadnych kosztów - decydujemy jedynie, do
Plakat
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania wniosków w konkursie grantowym w zakresie usług społecznych.
Plakat
Fundacja Świętego Mikołaja we współpracy z IKEA uruchamia nowy program grantowy "Bezgraniczni Przyjaciele" wspierający integrację, rozwój i dobrostan dzieci i młodzieży z Ukrainy.
Logo programu
Trwa nabór projektów do "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" - edycja 2023.
kalkulator czarny z długopisem i białym spinaczem
Obowiązki sprawozdawcze z wykonania zadania publicznego przez organizację reguluje umowa dotacyjna.
plakat
Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór ofert na wynajem 3 gminnych lokali użytkowych.