Aktualności

Wykrzykniki - znaki ostrzegawcze.
Ogłoszona została II tura otwartego konkursu ofert na działania z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.
Grafika ilustracyjna
Rozpoczynamy II etap konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.
Plakat
Rozpoczyna się cykl spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności.
Biały napis: Mikrowsparcie - rozpoczynamy nabór. NIebieskie tło.
Do piątku 30 września trwa nabór projektów w konkursie Mikrowsparcie 2022 Toruńskiej Agendy Kulturalnej.
Logo projektu - Napis Szkolimy NGO
Toruńska organizacja Fundacja Studio M6 rozpoczęła realizację zadania publicznego Szkolimy NGO kierowanego do organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim. Chcesz rozwijać swoją
Twarz Mikołaja Kopernika z toruńskiego pomnika Wielkiego Astronoma.
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I O
Wykrzykniki - znaki ostrzegawcze.
Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Zadania będą wykonywane nie tylko poprzez standardowe działania dotyczące rozwiązywania problemów
Znakiostrzegawczy - Trójkąty z wykrzyknikiem. Białe tło, czerwona obwódka.
Ogłoszona została II tura otwartego konkursu ofert na działania z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez turystykę i krajoznawstwo.
Czerwony wykrzyknik na żółtym tle.
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
Znakiostrzegawczy - Trójkąty z wykrzyknikiem. Białe tło, czerwona obwódka.
Profilaktyka przez sport, kulturę, rekreację, turystykę? Zapraszamy do składania projektów w otwartych konkursach ofert na realizację działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Zadania mogą być
logo konsultacji społecznych z dopiskiem wpływamy na Toruń, 4 strzałki skierowane do środka w kolorze różowym i jedna strzałka w kolorze fioletowym
Rozpoczynamy konsultacje (I etap) Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.
leżąca żarówka, a w niej zielone drzewo rosnące na dłoni, na żarówce siedzi mucha
Bezpłatny wakacyjny warsztat dla innowatorów i innowatorek.