Aktualności

Wykrzykniki - znaki ostrzegawcze.
Prezydent Torunia Michał Zaleski ogłosił kolejną transzę otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe. NGO-sy mogą składać oferty w pięciu
plakat
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wraz z Fundacją „Edukacja dla Demokracji” zapraszają do składania wniosków w otwartym konkursie grantowym na projekty w programie Wspieramy Ukrainę – edycja
zdjęcie
10 stycznia 2023 r. na swoim pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu zebrała się Rada Działalności Pożytku Publicznego.
zdjęcie
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w 2023 r. projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” .
Plakat
Zapraszamy przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych na spotkanie z panem Michałem Włodarczykiem – Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Komunikacji w Departamencie Prawa Ustrojowego i
Logo projektu - Napis Szkolimy NGO
Fundacja Studio M6 zaprasza do udziału w kolejnej edycji programu szkoleniowego "Szkolimy NGO". Proponowany zestaw kompetencji pomoże organizacjom wzmocnić wizerunek profesjonalnego partnera dla JST
Wykrzykniki na trójkątnch znakach. Czarne, białe tło, czerwona ramka.
36,2 mln zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zlecanych przez miasto Toruń zaplanowano w Programie współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2023 r. 18 listopada
Plakat
Ważna informacja dla organizacji pozarządowych w Torunia i okolic. Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON w dniu 10 grudnia 2022 r. organizuje w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w
Czworo aktywnych ludzi, ikonki różnych aktywności, zarys panoramy Torunia. Żółte tło.
Prezydent Miasta Torunia informuje, że czternaście osób zgłoszonych przez toruńskie organizacje pozarządowe spełniło wymogi formalne w naborze kandydatów do Rady działalności Pożytku Publicznego
komisja
Prezydent Miasta Toruń ogłasza nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań
Komisja
Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku
Forum
Przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkają się 24 listopada 2022 r. w Dworze Artusa na corocznym Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych.