Małe granty

MG 2022/12
Data publikacji:
03-10-2022

W dniu 30 września 2022 r. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polskiej złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Nasza służba trwa" - wspieranie pamięci narodowej w ramach zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 10 października 2022 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Przejdź do oferty

Termin składania uwag:
03-10-2022 - 10-10-2022
MG 2022/11
Data publikacji:
03-10-2022

W dniu 28 września 2022 r Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Muzycznego Mała Rewia złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Koncert jubileuszowy wieńczący 30-lecie działalności Teatru Muzycznego Mała Rewia" w ramach zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 10 października 2022 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Przejdź do oferty

Termin składania uwag:
03-10-2022 - 10-10-2022
MG 2022/10
Data publikacji:
13-07-2022

W dniu 07 lipca 2022 r. Fundacja Ukraińska Akademia Nauki złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Ukraińska świetlica" w ramach zadania publicznego w zakresie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 20 lipca 2022 r. do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wksiiatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
13-07-2022 - 20-07-2022
MG 2022/9
Data publikacji:
11-07-2022

W dniu 04 lipca 2022 r. Fundacja Kosmos złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Wakacje w Łączniku" w ramach zadania publicznego w zakresie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 18 lipca 2022 r. do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wksiiatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
11-07-2022 - 18-07-2022
MG 2022/8
Data publikacji:
06-07-2022

W dniu 29 czerwca 2022 r. Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Betlejemskie Światło Pokoju dla Torunia" w ramach zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 13 lipca 2022 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
06-07-2022 - 13-07-2022