Małe granty

MG 2023/6
Data publikacji:
23-10-2023

W dniu 17.10.2023 r. Fundacja „Fucco”, z siedzibą w Poniecu (64-125) złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Technologicznie GOTOWI" w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 31.10.2023 r. do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną  na adres: weatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
23-10-2023 - 30-10-2023
MG 2023/5
Data publikacji:
23-10-2023

W dniu 16 października 2023 r. Pomorskie Towarzystwo Muzyczne złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Jubileuszowy Koncert Kompozytorski z okazji 35-lecia pracy artystycznej Magdaleny Cynk w ramach zadania publicznego w zakresie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 31 października 2023 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
23-10-2023 - 30-10-2023
MG 2023/4
Data publikacji:
23-10-2023

W dniu 16 października 2023 r Fundacja Kolory Życia złożyła ofertę na realizację projektu pn.: U Rodziny- Koncert Świąteczny w ramach zadania publicznego w zakresie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 31 października 2023 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
23-10-2023 - 30-10-2023
MG 2023/3
Data publikacji:
12-09-2023

W dniu 11 września 2023 r Towarzystwo Naukowe w Toruniu złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Publikacja książki "Dzieje i skarby kościoła św. Jakuba w Toruniu - nowe rozpoznanie" w ramach zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 19 września 2023 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
12-09-2023 - 19-09-2023
MG 2023/2
Data publikacji:
02-03-2023

W dniu 1 marca 2023 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Świętej siostry Faustyny Kowalskiej w Toruniu przy ul. Św. Faustyny 7 złożyła ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. "Wsparcie w zakresie działań służących poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego po okresie pandemii SARS-CoV-2 beneficjentów placówek zapewniających całodobową opiekę" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 9 marca 2023 r. do Toruńskiego Centrum Usług Społecznych, ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną: sekretariatattcus [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
02-03-2023 - 09-03-2023