Małe granty

MG 2023/11
Data publikacji:
15-11-2023

W dniu 07.11.2023 r. Fundacja Pro Omnis z siedzibą w Bydgoszczy złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Warsztaty mikołajkowe dla dzieci uczących się w systemie edukacji domowej" w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 22.11.2023 r. do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: weatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
15-11-2023 - 22-11-2023
MG 2023/10
Data publikacji:
03-11-2023

W dniu 31.10.2023 r. Fundacja Fucco, z siedzibą w miejscowości Poniec złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Nowy wymiar Torunia – gra terenowa w rzeczywistości rozszerzonej" w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 10.11.2023 r. do Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wpitatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
03-11-2023 - 10-11-2023
MG 2023/9
Data publikacji:
31-10-2023

W dniu 26.10.2023 r. Stowarzyszenie „Po sąsiedzku”, z siedzibą w Toruniu złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Posprzątaj po mnie" w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 07.11.2023 r. do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: weatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
31-10-2023 - 07-11-2023
MG 2023/8
Data publikacji:
31-10-2023

W dniu 26 października 2023 r Stowarzyszenie "Po sąsiedzku" złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Zapachy tradycji" w ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 7 listopada 2023 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wkuatum [dot] torun [dot] pl

Termin składania uwag:
31-10-2023 - 07-11-2023
MG 2023/7
Data publikacji:
23-10-2023

W dniu 17.10.2023 r. Fundacja „Iris Village”, z siedzibą w Toruniu złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Kreatywna Sobota - LEGO" w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 31.10.2023 r. do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: weatum [dot] torun [dot] pl.

Termin składania uwag:
23-10-2023 - 30-10-2023