VII Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informacje
zdjęcie z posiedzenia Rady - członkowie rady obradują przy stole[0]

Członkowie Rady omawiać będą m.in. wstępny projekt Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku oraz program XVIII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w listopadzie tego roku. 

 • Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem doradczym i konsultacyjnym Prezydenta Miasta Torunia w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • RDPP tworzy 18 osób. W jej skład, poza 2 przedstawicielami Rady Miasta Torunia oraz 7 przedstawicielami Prezydenta Miasta Torunia - pracownikami jednostek organizacyjnych gminy, wchodzi dziewięciu przedstawicieli tzw. trzeciego sektora. Są to osoby doświadczone w różnorodnej pracy pozarządowej i wolontariackiej: w środowisku osób z niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży, rodzin wielodzietnych, w obszarze aktywizacji kobiet, sferze zdrowia, sportu, kultury, turystyki, rewitalizacji, aktywności obywatelskiej czy integracji i reintegracji społecznej i pokoleniowej.
 • Kadencja Rady trwa trzy lata. Obecna obejmuje lata 2023-2025. Nowy skład Rady wybrano 24 listopada 2022 r. podczas XVII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia z 14 grudnia 2022 r.
 • Skład RDPP kadencji 2023-2025
 • Fotorelacja z VII posiedzenia RDPPzdjęcie członków rady na tle jasnej ściany[1]zdjęcie członków Rady siedziących przy ciemnym stole[2]zdjęcie członków rady na tle jasnej ściany[3]zdjęcie członków rady przy ciemnym stole[4]

   


Adres źródłowy: https://orbitorun.pl/index.php/aktualnosci/vii-posiedzenie-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego

Załączniki
 • [0] https://orbitorun.pl/sites/default/files/styles/large/public/obrazek/2023-09/IMG_0862.jpg?itok=6DBapU_B
 • [1] https://orbitorun.pl/sites/default/files/pliki/orbi2023/zdj%C4%99cia%20RDPP/IMG_1628.jpg
 • [2] https://orbitorun.pl/sites/default/files/pliki/orbi2023/zdj%C4%99cia%20RDPP/IMG_1631.jpg
 • [3] https://orbitorun.pl/sites/default/files/pliki/orbi2023/zdj%C4%99cia%20RDPP/IMG_1622.jpg
 • [4] https://orbitorun.pl/sites/default/files/pliki/orbi2023/zdj%C4%99cia%20RDPP/IMG_1632.jpg