Miliony dla pozarządówek - KONKURSY 2023

Informacje
Wykrzykniki na trójkątnch znakach. Czarne, białe tło, czerwona ramka.

36,2 mln zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zlecanych przez miasto Toruń zaplanowano w Programie współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.

18 listopada Prezydent Torunia Michał Zaleski ogłosił pakiet 17 konkursów dla pozarządówek. Łącznie z naborami opublikowanymi w pierwszej połowie listopada w puli konkursowej dla ngo jest obecnie prawie 27,5 mln zł.

Lista konkursów ogłoszonych przez Prezydent Torunia 18 listopada 2022 r.:

 • Konkurs nr 2023/22 - na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie PROWADZENIA ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH I OPRACOWANIA PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-SOCJOTERAPETYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY poprzez realizację w roku 2023 świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz opracowanie programu profilaktyczno-socjoterapetycznego dla dzieci i młodzieży.

  Terminy przyjmowania wniosków: 18-11-2022 - 09-12-2022
   

 • Konkurs nr 2023/21 - na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie PROWADZENIA PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO poprzez realizację w roku 2023 placówek wsparcia dziennego dla dzieci.

  Terminy przyjmowania wniosków: 18-11-2022 - 09-12-2022
   

 • Konkurs nr 2023/20 - na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH (PROWADZENIE TZW. CENTRÓW AKTYWNOŚCI LOKALNEJ) poprzez realizację w roku 2023 działań w zakresie prowadzenia tzw. Centrów Aktywności Lokalnej.

  Terminy przyjmowania wniosków: 18-11-2022 - 09-12-2022
   

 • Konkurs nr 2023/19 - na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację w roku 2023 działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

  Terminy przyjmowania wniosków: 18-11-2022 - 09-12-2022
   

 • Konkurs nr 2023/18 - na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację w roku 2023 upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w trybie powierzenia.

  Terminy przyjmowania wniosków: 18-11-2022 - 19-12-2022
   

 • Konkurs nr 2023/17 - na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2023 na wykonanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

  Terminy przyjmowania wniosków: 18-11-2022 - 09-12-2022
   

 • Konkurs nr 2023/16 - na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie BEZPIECZEŃSTWA NA WODACH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA TORUNIA poprzez realizację w latach 2023-2025 działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym na wodzie oraz nad wodą w granicach administracyjnych miasta.

  Terminy przyjmowania wniosków: 18-11-2022 - 31-12-2022
   

 • Konkurs nr 2023/15 - na wykonanie w 2023 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez działalność kulturalną, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.

  Terminy przyjmowania wniosków: 18-11-2022 - 27-12-2022
   

 • Konkurs nr 2023/14 - na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ w roku 2023.

  Terminy przyjmowania wniosków: 18-11-2022 - 19-12-2022
   

 • Konkurs nr 2023/13 - na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie OCHRONY ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH NA TERENIE GMINY MIASTA TORUŃ poprzez realizację w roku 2023 zabiegów weterynaryjnych w zakresie sterylizacji i kastracji co najmniej 500 kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasta Toruń.

  Terminy przyjmowania wniosków: 18-11-2022 - 09-12-2022
   

 • Konkurs nr 2023/12 - na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez realizację w latach 2023-2025: WIGILII DLA MIESZKAŃCÓW TORUNIA.

  Terminy przyjmowania wniosków: 18-11-2022 - 12-12-2022
   

 • Konkurs nr 2023/11 - na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie rewitalizacji poprzez realizację w roku 2023 PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH NA OBSZARZE REWITALIZACJI (BYDGOSKIEGO PRZEDMIEŚCIA, PODGÓRZA I STAREGO MIASTA).

  Terminy przyjmowania wniosków: 18-11-2022 - 12-12-2022
   

 • Konkurs nr 2023/10.1 - na wykonanie w 2023 r. zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” (I tura).

  Terminy przyjmowania wniosków: 18-11-2022 - 09-12-2022
   

 • Konkurs nr 2023/9 - na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń poprzez realizację w 2023 w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI.

  Terminy przyjmowania wniosków: 18-11-2022 - 09-12-2022
   

 • Konkurs nr 2023/8.1 - na wykonanie w okresie od 25.01.2023 do 30.06.2023 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w zakresie rozwoju sportu rodzaj zadania: ORGANIZACJA W TORUNIU MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH WYDARZEŃ SPORTOWYCH, MEMORIAŁÓW ORAZ TURNIEJÓW CYKLICZNYCH KREUJĄCYCH SPORTOWY WIZERUNEK MIASTA TORUNIA – (I tura).

  Terminy przyjmowania wniosków: 18-11-2022 - 09-12-2022
   

 • Konkurs nr 2023/7 - na wykonanie w dniach od 15.02.2023 do dnia 31.12.2023 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w zakresie rozwoju sportu rodzaj zadania: ROZWÓJ SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO.

  Terminy przyjmowania wniosków: 18-11-2022 - 09-12-2022
   

 • Konkurs nr 2023/6 - na wykonanie w okresie od 25.01. do 31.12.2023 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu, rodzaj zadania: rozwój sportu w kategorii senior.

  Terminy przyjmowania wniosków: 18-11-2022 - 09-12-2022


Przejdź do strony z wykazem wszystkich aktualnie aktywnych postępowań konkursowych (z otwartym terminem składania ofert) oraz z linkami do materiałów konkursowych.