Przeciwdziałanie przemocy

Informacje
symbol paragrafu w kolorze niebieskim

Czym jest mobbing, dyskryminacja, stalking, znęcanie się i naruszenie przestrzeni osobistej z prawnego punktu widzenia? Kiedy ww. zachowania mogą wypełniać znamiona przestępstw? Jak zgłaszać działania przemocowe w ramach prawa karnego oraz prawa pracy? Gdzie szukać pomocy? Fundacja Start Tango zachęca do zapoznania się z publikacjami opracowanymi przez fundację z zakresu prawa karnego i prawa pracy, w których znaleźć można odpowiedzi na te i inne pytania. Publikacje dedykowane osobom poszkodowanym przemocą w środowisku pracy dostarczając wiedzę z zakresu prawa, dzięki którym mogą oni odzyskać sprawczość w zgodzie z polskim prawem.