FUNDACJA ARCHIPELAG INICJATYW

Informacje podstawowe
REGON
363710909
NIP
9562315854
Nazwa

FUNDACJA ARCHIPELAG INICJATYW

Numer w rejestrze lub ewidencji
0000601629
Adres siedziby
Kraj
Polska
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
M. Toruń
Gmina
M. Toruń
Miejscowość
Toruń
Kod pocztowy
87-100
Miejscowość poczty
Toruń
Ulica
UL. Janiny Bartkiewiczówny
Numer nieruchomości
94E
Numer lokalu
10
Nietypowe miejsce lokalizacji
-
Dane kontaktowe
Numer telefonu
-
Numer wewn. telefonu
-
Numer faksu
-
Adres email
-
Adres strony internetowej
-

FUNDACJA ARCHIPELAG INICJATYW

Pełna BAZA NGO