Zgłoś się po mikrodotację!

Informacje
fargment pustej drogi, po bokach widok gór, na środku grafiki biały tekst o treści spotkania infromacyjne, poniżej loga grantodawców projektu

Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu na start?

Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia?

Zgłoś się po mikrodotację!

Ośrodek Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Inicjuj z FIO 3.0”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Spotkanie informacyjne w Twojej miejscowości - przejdź tutaj do strony organizatora i sprawdź termin.

W ramach Inicjuj z FIO 3.0 nauczysz się:

 •     Jak napisać projekt
 •     Jak wypełnić wniosek w generatorze
 •     Jak zrealizować projekt
 •     Jak rozliczyć projekt
 •     Jak się sprawozdawać

W ramach Inicjuj z FIO 3.0 dotację możesz przeznaczyć m.in:

 •     na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego,
 •     sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej,
 •     podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji,
 •     opracowanie merytorycznych planów rozwoju,
 •     adaptację lokalu.

DLA KOGO?

 •     Dla młodych organizacji pozarządowych – działających nie dłużej niż 60 miesięcy
 •     Dla grup nieformalnych – składających się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne
 •     Dla grup samopomocowych – sąsiedzkich, osiedlowych itp.

 

Więcej informacji na temat projektu „Inicjuj z FIO 3.0” na stronie www.tlok.pl i pod nr tel. 797 656 053

e-mail: fio3attlok [dot] pl

W treści maila należy podać datę i miejsce spotkania, w którym chcą Państwo uczestniczyć, imię i nazwisko oraz ew. nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej lub samopomocowej.


Projekt Inicjuj z FIO 3.0 jest współfinansowany przez Narodowych Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.