XIV edycja nagród „Stalowy Anioł”

Informacje
Statuetki stalowych aniołów

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza XIV edycję Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego „Stalowy Anioł”.

Celem jest: promowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz odwagi we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć; a także nagradzanie rzetelności i ofiarności w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

  • przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej;
  • przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających  w zakresie pomocy społecznej;
  • laureaci wszystkich edycji nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.

Laureaci otrzymają nagrody w formie pieniężnej lub rzeczowej oraz listu gratulacyjnego i statuetki „Stalowego Anioła”.

Laureatami mogą zostać osoby indywidualne lub zespoły, będące animatorami zmian, prezentujący ciekawe, nowe podejście do idei rozwoju społeczności lokalnych, pomocnych przy rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do 30 września 2020 roku osobiście w Punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed Urzędem Marszałkowskim lub przesłać pocztą na adres urzędu (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń).

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy;  telefon: 56 652 18 14, e-mail: d [dot] piekarekatkujawsko-pomorskie [dot] pl

W załączeniu:                                                                                                                                             

  • Uchwała Nr 31/1516/18 z dnia 16 sierpnia 2018r.;
  • Regulamin;
  • Wniosek o przyznanie nagrody;  
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą;
  • Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskiwanych w inny sposób, niż od osoby, której dane dotyczą.

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Wydział Polityki Społecznej
Departament Spraw Społecznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń
 

Urząd Marszałkowski

Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
tel. 56 652 18 14