Wyższe środki na sport

Informacje
biało-czarna piłka nożna na trawie

Wyższe środki na dotacje sportowe o kwotę 495.000 zł - Rada Miasta Torunia podczas 30. sesji przyjęła zmiany w budżecie miasta na rok 2021.

W ogłoszeniach konkursowych dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych) na realizację zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu zwiększono środki o:
•    100.000 zł na działania z zakresu rozwoju sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo –  II TURA (otwarty konkurs ofert nr 9.2/2021 ogłoszony przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu  6 maja 2021 r.), ostateczna pula konkursowa wynosi: 1.893.000 zł;
•    395.000 zł na zadania z zakresu rozwoju sportu na najwyższym poziomie w kategorii senior - II TURA (otwarty konkurs ofert nr 5.2/2021 ogłoszony przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu  6 maja 2021 r.), ostateczna pula konkursowa wynosi: 2.857.500 zł.

Ogłoszenia konkursowe wraz z pełną dokumentacją konkursową można pobrać w:
•    Biuletynie Informacji Publicznej,
•    miejskim serwisie dla organizacji pozarządowych: www.orbitorun.pl
•    generatorze ofert konkursowych: www.witkac.pl

Do pobrania:
•    komunikat o zmianie treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 9.2/2021 ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 6 maja 2021 r. na realizację zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu - rodzaj zadania: rozwój sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – II TURA - POBIERZ

•    komunikat o zmianie treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 5.2/2021 ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 6 maja 2021 r. na realizację zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu - rodzaj zadania: rozwój sportu na najwyższym poziomie w kategorii senior – II TURA - POBIERZ