Wspólnie o programie na 2023 r.

Informacje
logo konsultacji społecznych z dopiskiem wpływamy na Toruń, 4 strzałki skierowane do środka w kolorze różowym i jedna strzałka w kolorze fioletowym

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miasta Torunia corocznie uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Program roczny jest obligatoryjny i stanowi podstawę do ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie przez podmioty pozarządowe zadań publicznych gminy. Jest najważniejszym lokalnym dokumentem, który wskazuje zakres współpracy władz miasta i toruńskich organizacji. Program uchwalany jest w czwartym kwartale - na rok kolejny.


Zapraszamy na spotkanie

Wszystkie organizacje pozarządowe działające w Toruniu zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, na którym zbierzemy propozycje do programu w ramach grup tematycznych:

  • priorytetowe zadania publiczne na 2023 r.,
  • promocja i rozwój wolontariatu w Toruniu, w tym platformy wolontariatu prowadzonej przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu,
  • formuła i pomysły programowe dla Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które jest zaplanowane w październiku 2023 r.
  • zadania i rola Centrów Aktywności Lokalnej w 2023 r.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 lipca 2022 r. (środa) o godzinie 16:00 we foyer Centrum Kulturalno-Kongresowego JORDANKI, aleja Solidarności 1-3.

Spotkanie tradycyjnie jest organizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Oprócz pracy warsztatowej nad programem zostanie zaprezentowana działalność wraz z ofertą współpracy Toruńskiego Centrum Usług Społecznych, a także informacje o ofercie Centrów Aktywności Lokalnej w Toruniu.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 5 lipca 2022 r. do godziny 14:00 mailowo (adres: m [dot] kaminskaatum [dot] torun [dot] pl) lub telefonicznie pod nr tel. 56 611 86 73.


Schemat przebiegu konsultacji:

  • 29 czerwca 2022 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych;
  • 6 lipca 2022 r. – spotkanie konsultacyjne, podczas którego zebrane zostaną propozycje do programu;
  • sierpień/wrzesień 2022 - prace nad projektem programu, analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkania, przygotowanie we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia propozycji projektu dokumentu;
  • wrzesień/październik 2022 - przedstawienie efektów pracy nad programem Prezydentowi Miasta Torunia, publikacja projektu na stronie internetowej, możliwość zgłaszania uwag w końcowym etapie konsultacji;
  • przełom października/listopada 2021 - analiza zgłoszonych uwag, ew. poprawki w treści programu;
  • listopad 2022 - przedstawienie projektu uchwały Radzie Miasta Torunia.

Napisz do nas:

Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu konsultacyjnym, prześlij nam swoją propozycję w terminie do 20 lipca 2022 r. pod adres: konsultacjeatum [dot] torun [dot] pl.


Do pobrania:

>>>  Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.