Wsparcie instytucjonalne NGO

Informacje
logo Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, na białym tle flaga Polski, pod flagą czarny napis NIW i pełna nazwa jednostki w kolorze czarnym

Ruszają konkursy w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Edycja 2021.

Nabory organizuje Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W ramach konkursów organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 • PROO 1a: realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.  
  Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2021 r. wynosi
  8 029 000 zł
 • PROO 2a: działania obejmujące kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego. Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2021 r. wynosi 1 000 000 zł
 • PROO 3: wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez organizacje strażnicze i lokalne media obywatelskie, działające na rzecz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo. Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2021 r. wynosi 2 000 000  zł
 • PROO 4: wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym). Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2021 r. wynosi 2 000 000  zł.

Nabór wniosków w ramach konkursów prowadzony będzie w okresie:

 • PROO 1a – wnioski wstępne  – nabór od 1 lutego 2021 r. od godziny 14.00 do 22 lutego 2021  r. do godziny 14.00;
 • PROO 2a – od 8 lutego 2021 r. od godziny 14.00 do 8 marca 2021  r. do godziny 14.00;
 • PROO 3 i 4 – nabór od 1 lutego 2021  r.  do 1 marca 2021  r. do godziny 14.00;

Wnioski można składać wyłącznie poprzez System Obsługi Dotacji.

W trakcie naboru wniosków przeprowadzone zostaną przez NIW webinaria nt. poszczególnych konkursów – informacja o ich terminie zostanie opublikowana w pierwszych dniach naboru na stronie: niw.gov.pl oraz w kanałach NIW w mediach społecznościowych na Facebooku i Twitterze.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać pocztą elektroniczną na adres: prooatniw [dot] gov [dot] pl.

Szczegółowe informacje dot. konkursów dostępne są na stronie NIW.