"Szkolimy NGO" - zaproszenie na spotkanie

Informacje
plakat

Fundacja Studio M6 oraz Lokalna Grupa Działania  Dla Miasta Torunia zapraszają na spotkanie sieciująco-informacyjne poświęcone innowacyjnym działaniom i organizacjom w ramach projektu „Szkolimy NGO”.

Spotkanie odbędzie się w  dniu 9 maja 2023 r. w godzinach 9.30-16.30 przy ul. Mostowej 6 w Toruniu.

Podczas spotkania Lokalna Grupa Działania przedstawi program, cele i wytyczne naboru wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” na lata 2014-2020.
W ramach naboru przewidziano następujący typ projektów: Pilotaż nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027, obejmujący najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem. 

Lokalna Grupa Działania buduje obecnie nową „Lokalną Strategię Rozwoju dla Miasta Torunia na lata 2023-2027, której założenia będzie można realizować w kolejnej perspektywie finansowania UE. Podobne prace trwają w innych miejskich LGD w naszym województwie. 

Podczas spotkania zespół Fundacji Studio M6 przeprowadzi dwa panele tematyczne poświęcone innowacjom społecznym i innowacyjnym działaniom w lokalnych społecznościach.

W spotkaniu wezmą udział również eksperci i ekspertki z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) oraz Fundacji Stocznia, prowadzący ogólnopolski Katalizator Innowacji Społecznych, inkubatory innowacji oraz Wydział Innowacji, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wydarzenie jest adresowane  do organizacji i instytucji z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje oraz link rejestracyjny znajdują się na stronie:

https://www.studiom6.pl/projekty/szkolimy-ngo/szkolimy-ngo-innowacje-spoleczne/

UWAGA! Ograniczona liczba miejsc :)