Szkolimy NGO

Informacje
Logo projektu - Napis Szkolimy NGO

Toruńska organizacja Fundacja Studio M6 rozpoczęła realizację zadania publicznego Szkolimy NGO kierowanego do organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim.

Chcesz rozwijać swoją organizację, zdobyć nową wiedzę i wnieść do niej know how? Zgłoś się do programu!

Szkolenia rozpoczną się w październiku 2022 r. Osoby przyjęte do programu przejdą cykl warsztatów (15) w trzech modułach tematycznych:

  • zarządzanie organizacją
  • administracja i księgowość
  • zarządzanie projektami i marketing

Udział w projekcie Szkolimy NGO ma wyposażyć organizacje w kompetencje, które pomogę funkcjonować w nieprzewidywalnym otoczeniu. Program został opracowany na bazie kilkunastoletnich doświadczeń zawodowych osób trenerskich, w tym tych z tworzenia i zarządzania organizacją pozarządową i przedsiębiorstwem społecznym. Proponowany przez Fundację Studio M6 zestaw kompetencji pomoże organizacjom wzmocnić wizerunek profesjonalnego partnera dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, instytucji publicznych, innych organizacji pozarządowych oraz lokalnego biznesu.

Udział w programie jest bezpłatny.

Program rozpoczyna się od I. spotkania sieciującego organizacje pozarządowe w woj. kujawsko-pomorskim, które zaplanowano na dzień 20 września 2022 r.

Zapisy na stronie organizatora.

Oficjalnymi partnerami projektu są:

  • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

 


Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Beleczka z logotypami instytucji finansujących projekt