Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027

Informacje
kalkulator czarny z długopisem i białym spinaczem

Obowiązki sprawozdawcze z wykonania zadania publicznego przez organizację reguluje umowa dotacyjna. Organizacja, która otrzymała dotację i realizowała zadanie publiczne, zobowiązana jest złożyć sprawozdanie z wykonania tego zadania. W Toruniu sprawozdanie sporządza się przy pomocy Generatora ofert Witkac.pl (analogicznie do przygotowywania i składania ofert konkursowych).

Ponadto - zgodnie z treścią umowy dotacyjnej - organizacja zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z wykonania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027 na podstawie arkuszy monitorujących.

Arkusze monitorujące do pobrania dostępne tutaj: