Rozstrzygnięcia konkursowe z I i II transzy

Informacje
na drewnianym stole tablica kredowa ze znakiem zapytania

Wyniki konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miasta Toruń w 2021 r. przez organizacje pozarządowe można pobrać w:

 

Aktualnie trwają nabory ofert w ramach III i IV transzy konkursów Prezydenta Miasta Torunia:

  1. III transza - nabór do dnia 26.02.2021 r.:
  • trzy konkursy w zakresie rozwoju kultury i podtrzymywania tradycji narodowej,
  • dwa konkursy na wspieranie przedsiębiorczości i wzmocnienie ngo,
  • konkurs na dofinansowanie do wkładów własnych  (UWAGA - konkurs z 3 terminami naboru:  I nabór do dnia 26.02.2021 r.; II nabór do dnia 31.05.2021 r.; III nabór do dnia  31.08.2021 r.).

2. IV transza:

  • konkurs na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji - nabór do dnia 08.03.2021 r.,
  • konkurs na wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa (I TURA) - nabór do dnia 08.03.2021 r.,
  • konkurs ofert na wspieranie edukacji i wychowania - czas wolny dzieci i młodzieży - nabór do dnia 10.03.2021 r.

Ogłoszenia konkursowe dostępne są w zakładce "DOTACJE" - "KONKURSY". Przejdź do ogłoszeń konkursowych.