Profilaktyka uzależnień, konkursy rozstrzygnięte

Informacje
Wykrzykniki - znaki ostrzegawcze.

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Zadania będą wykonywane nie tylko poprzez standardowe działania dotyczące rozwiązywania problemów uzależnień, ale także poprzez upowszechnianie sportu i zajęcia sportowe, kulturę fizyczną i rekreację, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 1.295.000 zł.

Celem realizacji zadania było kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych, zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień, w tym opóźnianie inicjacji alkoholowej, narkotykowej, tytoniowej, wzrost świadomości społecznej w obszarze uzależnień, w tym behawioralnych (tj. uzależnienia od internetu, komputera, telefonu, gier komputerowych itp.). Nowością tej puli konkursowej był nabór projektów, w ramach których profilaktyka antyuzależnieniowa będzie prowadzona poprzez szersze niż dotąd spektrum sfer działania: upowszechnianie sportu i zajęcia sportowe, kulturę fizyczną i rekreację, działalność z zakresu, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.

Konkurs nr 3.2/2022 - II tura
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. "Profilaktyka uzależnień" (II tura)
Pula rozdysponowanych środków - 175.000 zł
>>> Szczegółowe wyniki konkursu

Konkurs nr 34/2022
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. "Profilaktyka uzależnień" poprzez zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie i rozwój sportu przez kluby sportowe w kategorii senior, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.
Pula rozdysponowanych środków – 500.000 zł
>>> Szczegółowe wyniki konkursu

Konkurs nr 35/2022
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. "Profilaktyka uzależnień": poprzez organizację zajęć sportowych przez kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.
Pula rozdysponowanych środków - 550.000 zł
>>> Szczegółowe wyniki konkursu

Konkurs nr 36/2022
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. "Profilaktyka uzależnień": zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.
Pula rozdysponowanych środków - 50.000 zł
>>> Szczegółowe wyniki konkursu

Konkurs nr 37/2022
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. "Profilaktyka uzależnień" zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.
Pula rozdysponowanych środków – 20.000 zł
>>> Szczegółowe wyniki konkursu

Konkurs nr 38/2022
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. "Profilaktyka uzależnień": zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez działalność kulturalną, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.
>>> Szczegółowe wyniki konkursu

Fot. Lech Kamiński