Porozmawiajmy o działaniach lokalnych

Informacje
Plakat

Rozpoczyna się cykl spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności, które będą dotyczyć realizacji projektów pilotażowych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dla mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności pod kątem realizacji projektów pilotażowych w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS na lata 2021-2017.

Celem spotkań jest:

  • rozpoznanie potrzeb mieszkańców,
  • omówienie możliwości wykorzystania lokalnego potencjału,
  • zaplanowanie innowacyjnych pomysłów na małe projekty aktywizujące społeczność,
  • rozmowa o dotychczasowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Dla Miasta Torunia.

Na spotkania zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe i nieformalne grupy aktywnych działaczy lokalnych oraz wszystkie osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności.

Terminy spotkań:

  • 16 września, godz. 10:00 – Kamienica Inicjatyw, Kopernika 22
  • 26 września, godz. 16:00 – Toruński Inkubator Przedsiębiorczości, Łokietka 5
  • 29 września, godz. 16:00 – SP nr 14, Hallera 79
  • 10 października, godz. 10:00 – Parafia św. Andrzeja, Grasera 5
  • 13 października, godz. 16:00 – Zespół Szkół nr 8, Łyskowskiego 38

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” projekt jest współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020 (umowa nr UM_WR.433.1.035.2022 o dofinansowanie Projektu „Innowacje społeczne dla obszaru Miasta Torunia” z dnia 12.05.2022 r.).

plakat