Podsumowanie działalności TCAL 2.Piętro w 2021 r.

Informacje
Logo oruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro - 2P DRUGIE PIĘTRO w kolorze pomarańczowo-czerwonym oraz rozwinięcie nazwy Centrum w kolorze szarym.

Centrum Wsparcia Biznesu - operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro podsumowało kolejny rok funkcjonowania inkubatora.

Stowarzyszenia, fundacje, a także grupy inicjatywne bardzo chętnie korzystały z zasobów TCAL 2.Piętro w mijającym - 2021 roku. Podpisano 49 nowych porozumień, w przestrzeniach inkubatora zorganizowano 436 wydarzeń, a pomieszczenia były wynajmowane przez 1.531 godzin.

Od początku funkcjonowania przestrzeni dla toruńskich NGO wartości te wyglądają imponująco. Podpisano 261 porozumień, odbyło się 938 wydarzeń, a pomieszczenia wynajmowane były przez 3.517 godzin. Dane te wskazują na dużą popularność inkubatora wśród organizacji pozarządowych.

Mimo dużego zainteresowania, operator stale podejmuje działania mające na celu utrwalenie rozpoznawalności TCAL 2.Piętro. W mijającym roku można do nich zaliczyć między innymi: dystrybucję materiałów promocyjnych – drukowanych, elektroniczny newsletter do bazy NGO, sponsorowaną kampanię reklamową w mediach społecznościowych, promowanie wolontariatu wraz z ofertą inkubatora na lekcjach przedsiębiorczości on – line w szkołach, emisję filmu promocyjnego na miejskich portalach, serwisach internetowych i kanale YouTube, spot emitowany w lokalnej stacji radiowej w trakcie przygotowań do konkursów dla NGO na rok 2022, czy też aktualizację materiałów promocyjnych TCAL 2.Piętro, które dystrybuowane będą w kolejnym roku.

W 2021 roku zwiększyła się też funkcjonalność inkubatora. Operator zadecydował o udostępnieniu kolejnej przestrzeni o powierzchni 30 m2 - sali biurowej, w pełni wyposażonej, doskonale sprawdzającej się do pracy organizacyjnej, a także do obsługi klientów odwiedzających daną organizację.

Od 13 listopada 2019 r. funkcjonuje Toruńska Baza Wolontariatu, promująca tematykę wolontariatu – utworzona jako zintegrowana zakładka na stronie Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnego 2.Piętro. Obecnie posiada 15 wydarzeń poszukujących wsparcia oraz 260 aktywnych wolontariuszy.

 

Przejdź do strony Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro.

Przejdź do Toruńskiej Bazy Wolontariatu.