Plan konsultacji na 2023 r. - nabór wniosków

Informacje
logo konsultacji

Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór tematów do Planu konsultacji społecznych na 2023 r. Swoje propozycje mogą zgłaszać mieszkańcy, rady okręgów oraz organizacje pozarządowe, w terminie do 31 października 2022 r.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji może zgłosić:

  1. rada okręgu;
  2. grupa co najmniej 150 mieszkańców;
  3. co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.

Dokładna procedura składania wniosku o przeprowadzenie  konsultacji jest zawarta w Regulaminie konsultacji społecznych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 3215) – przejdź do regulaminu.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Torunia.

Jak dostarczyć dokumenty do urzędu?
Można to zrobić na kilka sposobów:

  • Wniosek wraz z załącznikami można zeskanować, podpisać elektronicznie profilem/podpisem zaufanym i wysłać do urzędu pocztą elektroniczną albo za pomocą usługi  ePUAP. Dokument najłatwiej podpisać elektronicznie z wykorzystaniem serwisu obywatel.gov.pl.
  • Jeżeli nie masz profilu/podpisu zaufanego - możesz go łatwo uzyskać, nawet bez wychodzenia z domu – wejdź na stronę: Profil Zaufany
  • Wysłać komplet  podpisanych dokumentów pocztą tradycyjną na adres: Prezydent Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
  • Przynieść komplet dokumentów do wybranego Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta Torunia.

Termin składania wniosków upływa 31 października 2022 r.

Dla wniosków nadesłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Wnioski, które wpłyną w odpowiedzi na to ogłoszenie zostaną przekazane do zaopiniowania Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, która sporządzi listę rankingową zgłoszonych propozycji. Będzie ona stanowić materiał pomocniczy dla Prezydenta w przygotowaniu projektu uchwały Rady Miasta Torunia w tej sprawie.

>>> Przejdź do ogłoszenia w tej sprawie, opublikowanego w BIP, gdzie znajdują się także wzory formularzy przydatnych przy składaniu wniosku.