Paryskie Forum Pokoju

Informacje
Dłoń ze znakiem pokoju

Na 11-13 listopada 2020 trzecią edycją Paryskiego Forum Pokoju.

Projekty mogą być zgłaszane przez wszystkich aktorów zarządzania globalnego, takich jak organizacje międzynarodowe, NGOs, agencje i banki rozwoju, państwa, samorządy, firmy, fundacje itd.
Wszystkie wyselekcjonowane projekty zostaną zakwalifikowane do wsparcia w ramach Scale-up initiative.

Termin zgłaszania projektów upływa już 24 czerwca br.

Podczas tegorocznej edycji Paryskie Forum Pokoju uhonoruje inicjatywy z  całego świata odpowiadające na kryzys związany z pandemią COVID-19, które wzmocnią odporność naszych społeczeństw oraz pozwolą odbudować świat w sposób bardziej zrównoważony.
Szczególna uwaga zostanie poświęcona projektom poprawiającym zarządzanie ochroną zdrowia, regulacjom i zarządzaniu platformami cyfrowymi odpowiadającymi na kryzys, a także projektom wspomagającym społeczeństwo obywatelskie i aktywność ekonomiczną podczas pandemii.

Pozostałe priorytety Paryskiego Forum Pokoju 2020:

 • Lepsza architektura bezpieczeństwa
 • Finansowanie rozwoju i ochrona klimatu
 • Ożywienie po koronawirusie i instrumenty wzmacniające kolektywną odporność
 • Zrównoważony kapitalizm
 • Ochrona oceanów
 • Regulacja przestrzeni pozaatmosferycznej
 • Zabezpieczenie cyberprzestrzeni
 • Regulacja wykorzystania danych i sztuczna inteligencja
 • Zarządzanie edukacją
 • Równość między płciami
 • Poprawa dostępu do wody pitnej
 • Inne

Pierwsza edycja Forum miała miejsce w 2018 roku z inicjatywy prezydenta E. Macrona, jako miejsce refleksji nad środkami mogącymi w rzeczywisty sposób przyczynić się do utrwalenia pokoju oraz uczynienia globalizacji bardziej sprawiedliwą i bardziej szanującą środowisko. Forum podkreśla wagę współpracy wielostronnej dla rozwiązania współczesnych problemów globalnych.
W Forum biorą udział szefowie państw i rządów, przedstawiciele organizacji międzynarodowych i społeczeństwa obywatelskiego.

Pobierz Call for Projects:

W języku angielskim
W języku francuskim

źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy Ekonomicznej

Al. J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

tel. (+48 22) 523 71 82

www.gov.pl/diplomacy