Nagrody Prezydenta Miasta Torunia

Informacje
PMT

Prezydent Miasta Torunia zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagród Prezydenta Miasta Torunia za rok 2021 lub całokształt działalności. Wnioski wraz z uzasadnieniem może składać do 15 lipca 2022 roku w Wydziale Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia.

Nagrody mogą być przyznawane w następujących kategoriach:

1)    przedsiębiorczość i ekonomia społeczna,
2)    innowacyjne metody stosowane w edukacji dzieci i młodzieży,
3)    nauka,
4)    ochrona zdrowia, w tym działania w zakresie zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
5)    postawa obywatelska lub ofiarność, w tym pomoc potrzebującym w
czasie pandemii COVID-19,
6)    kultura,
7)    ochrona dziedzictwa narodowego: w tym ochrona zabytków,
pielęgnacja tradycji, upamiętnianie historycznych wydarzeń, miejsc
oraz postaci,
8)    promocja miasta,
9)    sport,
10)    ochrona środowiska naturalnego,
11)    turystyka: w tym atrakcje, gastronomia, hotele.
12)    działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy – kategoria
specjalna.

Zgodnie z załączonym regulaminem propozycje można zgłaszać do 15
lipca 2022 r.

Szczegóły pod linkiem
https://www.torun.pl/pl/nagrody-prezydenta-nabor-wnioskow