Nagroda Międzykulturowa

Informacje
Logo projektu.

Realizujesz projekty międzykulturowe? Może warto się ubiegać o Nagrodę Międzykulturową (Intercultural Achievement Award), która jest przyznawana od 10 lat za innowacyjne projekty społeczne służące dialogowi międzykulturowemu.

Nagroda honoruje osoby i organizacje, których zaangażowanie ma przełożenie na konkretne praktyki społeczne, a jej pomysłodawcą jest Task Force Dialog der Kulturen austriackiego Federalnego Ministerstwa Europy i Spraw Międzynarodowych.

Kategorie, w których przyznawana jest Nagroda Międzykulturowa:

  • Zrównoważony rozwój: “Najlepszy aktualny projekt łączący ekologię i międzykulturowość” – wys. nagrody: 10.000 Euro
  • Aktualne wydarzenie: “Najlepszy projekt poświęcony aktualnemu wydarzeniu” – wys. nagrody: 6.000 Euro
  • Technologie: “Najlepsze użycie nowych technologii w projekcie międzykulturowym”  – wys. nagrody: 6.000 Euro
  • Innowacje: “Innowacyjny projekt międzykulturowy” – wys. nagrody: 6.000 Euro
  • Media: “Najlepsza publikacja w mediach promująca porozumienie  interkulturowe” – wys. nagrody: 6.000 Euro

Porozumienie międzykulturowe rozumiane jest tu szeroko i obejmuje projekty, które dotyczą młodzieży, praw człowieka i edukacji obywatelskiej, równości płci, ochrony środowiska, mediów, kultury. Do konkursu zgłaszać można projekty, które znajdują się w fazie realizacji lub które zostały zakończone oraz takie, które zgłoszone zostały w latach poprzednich i nie otrzymały Nagrody.

Dotychczas Nagroda trzy razy trafiła do Polski. W kategorii MEDIA, w roku 2020, otrzymało ją IMI Radio, a w 2017 r. inicjatywa CHLEBEM I SOLĄ za projekt www.uchodzcy.info. W 2015 r. fundacja Humanity in Action Polska została nagrodzona w kategorii NAJLEPSZY AKTUALNY PROJEKT za „Kongres Strefa Inter@kcji”.

Termin nadsyłania zgłoszeń tegorocznej edycji upływa 15. marca 2023 roku a wysyłać je można na adres: dialogatbmeia [dot] gv [dot] at.

Bliższe informacje o warunkach udziału w konkursie wraz z formularzami zgłoszeniowymi a także przykłady dobrych praktyk (projektów) z całego świata znajdują się na stronie: www.intercultural-achievement.com