Nabór do komisji konkursowych

Informacje
Komisje konkursowe

Prezydent Miasta Torunia zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich kandydatów na członków siedmiu komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miasta Toruń w 2023 r.

W ramach niniejszego zaproszenia zostanie powołanych 7 komisji konkursowych:

Komisja nr 1
Do oceny projektów, które zostaną złożone w ramach pakietu 10 konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w ramach „Programu usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”:

1)    realizacja opieki wytchnieniowej dla opiekunów/rodziców dzieci do 7. roku życia,
2)    organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci zainteresowanych poszerzeniem swoich horyzontów, poprawą swoich ocen, nadrobieniem zaległości szkolnych, integracją z rówieśnikami oraz spędzaniem wolnego czasu w sposób kreatywny,
3)    organizacja warsztatów rodzicielstwa,
4)    organizacja kursów umożliwiających zdobycie nowych i/lub poszerzenie posiadanych kompetencji/umiejętności,
5)    realizacja poradnictwa psychiatrycznego,
6)    realizacja działań o charakterze międzypokoleniowym, środowiskowym  i animacyjnym,
7)    realizacja treningu pracy,
8)    organizacja spotkań informacyjnych dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami,
9)    organizacja i funkcjonowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
10)    organizacja wydarzeń dla społeczności lokalnej.

Komisja nr 2
Do oceny projektów, które zostaną złożone w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży połączonej z działalnością edukacyjną i wychowawczą dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy.

Komisja nr 3
Do oceny projektów, które zostaną złożone w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu prowadzenia ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla 75 osób.

Komisja nr 4
Do oceny projektów, które zostaną złożone w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami - zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie i rozwój sportu przez kluby sportowe w kategorii senior.

Komisja nr 5
Do oceny projektów, które zostaną złożone w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami - zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez organizację zajęć sportowych przez kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży.

Komisja nr 6
Do oceny projektów, które zostaną złożone w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami - zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji.

Komisja nr 7
Do oceny projektów, które zostaną złożone w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami - zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.