MON przeszkoli organizacje pozarządowe

Informacje
Plakat

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych w Torunia i okolic. Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON w dniu 10 grudnia 2022 r. organizuje w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, ul. Sobieskiego 36 bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych działających na rzecz obronności.

Celem szkolenia jest:
1. Wyjaśnienie kwestii związanych z realizacją zadań publicznych zlecanych przez Ministra Obrony Narodowej organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wskazanym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.), w tym: omówienie zasad składania ofert, zawierania umów oraz rozliczania przyznanej dotacji i sprawowania kontroli oraz nadzoru nad realizacją zadań publicznych.
2. Zapoznanie z nową formą zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej z wykorzystaniem „Generatora Wniosków WITKAC.pl”.
3. Realizacja zadań obejmujących szkolenia z użyciem broni i amunicji.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać zgłoszenie do dnia 2 grudnia 2022 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (max. 30 osób), w szkoleniu może uczestniczyć tylko jedna osoba z danej organizacji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione droga elektroniczną lub telefonicznie. Dojazd do Centrum Szkolenia we własnym zakresie.

Istnieje także możliwość uczestniczenia w szkoleniu w formie zdalnej. Aby wziąć udział w szkoleniu w formie zdalnej, należy w formularzu zgłoszenia podać adres mailowy. Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail wraz z właściwym linkiem do szkolenia.

Program szkolenia zostanie opublikowany na stronie internetowej w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać również telefonicznie pod nr. tel. 261 874 350.


Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników zdalnych

 

fot. Pixabay