Lokale dla ngo - konkurs

Informacje
Budynek, w którym mieszczą się lokale do wynajęcia.

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór ofert na wynajem gminnych lokali użytkowych w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 254/258 w Toruniu:

  1. lokal nr 9 o powierzchni użytkowej 23,94 m kw.
  2. lokal nr 13 o powierzchni użytkowej 39,37 m kw.

Oferty należy składać w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, ul. Grudziądzka 159B, 87-100 Toruń w zamkniętych opieczętowanych (pieczątka z nazwą oferenta) kopertach opatrzonych napisem "Nabór ofert na wynajem lokalu użytkowego dla NGO nr 6/2020" osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do ZGM w Toruniu) w terminie do dnia 29.10.2020 r., do godz. 14.00.

>>> Przejdź do ogłoszenia o konkursie na stronie BIP