Konkursy Narodowego Instytutu Wolności - Edycja 2024

Informacje
logotyp NIW, napis w kolorze czarnym, flaga biało -czerwona

W ramach konkursów organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą uzyskać wsparcie w ramach edycji 2024:

 • Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
  Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:
  Priorytet 1. Mikro-Inicjatywy
  Priorytet 2.Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
  Priorytet 3.Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
  Priorytet 4. Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

  Więcej informacji oraz komplet materiałów konkursowych do pobrania

 • Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030
  Priorytet 1a. Zrównoważony rozwój organizacyjny - wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego
  Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych
  Priorytet 2.  Kapitały żelazne - dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych
  Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich

Więcej informacji oraz komplet materiałów konkursowych do pobrania

 • Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030
  Celem głównym ROHIS jest wzmocnienie organizacji harcerskich w zakresie potencjału instytucjonalnego oraz realizowanej działalności programowej.

Więcej informacji oraz komplet materiałów konkursowych do pobrania

 • Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030
  Priorytet 1. Wsparcie istniejących międzynarodowych domów spotkań,
  Priorytet 2. Wsparcie nowych międzynarodowych domów spotkań

 Więcej informacji oraz komplet materiałów konkursowych do pobrania   

 • Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033
  Priorytet 1. Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług.
  Priorytet 2. Wsparcie realizacji usług poradniczych
  Priorytet 3. Edukacja – upowszechnienie – integracja
  Priorytet 4. Regranting

Więcej informacji oraz komplet materiałów konkursowych do pobrania

 •  Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033
  Priorytet 1. Aktywizacja młodzieży w samorządach
  Priorytet 2.Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym
  Priorytet 3. Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych

Więcej informacji oraz komplet materiałów konkursowych do pobrania

 •  Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030
  Zadanie nr 1. Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych
  Zadanie nr 2.  Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

Więcej informacji oraz komplet materiałów konkursowych do pobrania

Szczegółowe pytania na temat konkursów będzie można kierować w terminie naboru ofert  telefonicznie w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo:
Konkurs            Adres e-mail     Numer telefonu
1. NOWEFIO     601 901 285     FIOatniw [dot] gov [dot] pl
2. PROO           885 221 531     PROOatniw [dot] gov [dot] pl
3. ROHiS           601 901 327     rohisatniw [dot] gov [dot] pl
4. MDS              601 901 327     mdsatniw [dot] gov [dot] pl
5. ROP              601 901 327     ropatniw [dot] gov [dot] pl
6. FM                 601 901 327     fmatniw [dot] gov [dot] pl
7. PIR                 601 901 327     piratniw [dot] gov [dot] pl