Konkurs kopernikański, II tura!

Informacje
Twarz Mikołaja Kopernika z toruńskiego pomnika Wielkiego Astronoma.

Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ poprzez realizację w latach 2022-2024 wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika – II tura (konkurs nr 27.2/2022).

Kwota do rozdysponowania w tej turze konkursu wynosi 308 000 zł.

Linki: