Kolejne nabory konkursowe

Informacje
dłoń młodej osoby przytrzymuje dłoń starszej osoby, zdjęcie w kolorach szarości

11 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta Torunia ogłosił dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu pomocy społecznej, tj. na:

  • prowadzenie i zapewnienie miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób;
  • prowadzenie ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 37 osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Termin składania ofert upływa z dniem 1 lutego 2021 r.

Oferty należy składać w generatorze ofert witkac.pl

Treść ogłoszeń konkursowych dostępna jest w zakładce "Dotacje/Konkursy"