II transza konkursów dla ngo

Informacje
Fragment blatu stołu, na nim otwarty kalendarz książkowy, na nim czarny długopis, telefon komórkowym i trzy zielone spinacze. Obok okulary w czarnej oprawce.

18 grudnia 2020 r. Prezydent Miasta Torunia ogłosił kolejną transzę konkursów ofert na 2021 r. dla organizacji pozarządowych. Wartość środków w tym rozdaniu to ponad 2 miliony zł.

W ramach drugiej puli konkursowej ogłoszonych zostało pięć naborów:

  • konkurs nr 8/2021 na prowadzenie działań na rzecz osób w wieku 65+;
  • konkurs nr 9.1./2021 na zadania z zakresu rozwoju sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - I TURA;
  • konkurs nr 10/2021 na prowadzenie cyklu pchlich targów na Rynku Nowomiejskim w Toruniu;
  • konkurs nr 11/2021 na działania z zakresu edukacji ekologicznej w zakresie adaptacji do zmian klimatu;
  • konkurs nr 12/2021 na prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Wartość środków przeznaczonych z budżetu Gminy Miasta Toruń na realizację wskazanych wyżej zadań wynosi 2.013.000 zł. Kwota ta zwiększa wartość już ogłoszonych przez miasto konkursów do ponad 12,6 mln zł. Warto przypomnieć, że w sumie na wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2021 r. Toruń planuje przeznaczyć ponad 34 mln zł.

Oferty w konkursach wymienionych powyżej należy składać do dnia 8 stycznia 2021 r., poprzez internetowy generator ofert: witkac.pl.

Materiały: