Dostępność - skuteczne i przejrzyste prawo - edycja II

Informacje
Tytuł pojektu w kolorze czarnym ze wskazaniem terminu szkolenia na tle grafiki przedstawiajacej sylwetki ludzi w kolorze szaro- żółtym

Fundacja Stabilo i INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa zapraszają przedstawicieli/ki NGO z całej Polski do zgłaszania się na drugą edycję bezpłatnego cyklu szkoleniowego pn. „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”, którego celem jest wypracowanie Scenariusza Monitoringu i przeprowadzenie monitoringu dostępności wybranej instytucji.

Warsztat realizowany w ramach projektu „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”.

Podczas dwóch zjazdów uczestnicy i uczestniczki szkolenia dowiedzą się m.in.:

  • Jak komunikować się językiem prostym?
  • Jakie są dobre i złe praktyki monitoringowe?
  • Jak przeprowadzić monitoring dostępności?
  • Jakie są możliwe do zastosowania metody i działania monitoringowe oraz rzecznicze?
  • Jakie są standardy dostępności architektonicznej, komunikacyjnej i cyfrowej?
  • Jak wygląda dostępność w różnych obszarach (rynek pracy, edukacja, wymiar sprawiedliwości, urzędy, itd)?
  • Jak organizować działania NGO, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób ze zwiększonymi potrzebami?
  • Jakie działania rzecznicze można podjąć na rzecz zwiększenia poziomu dostępności?
  • Jakie obowiązki wypływają z ustawy o dostępności oraz Konwencji ONZ?
  • Jakie są regulacje związane z dostępnością w obowiązującym prawie?

Zgłoś się na szkolenie!

Szkolenie adresowane jest do przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Polski. Każda organizacja może zgłosić do udziału w szkoleniu dwie osoby.

Cel warsztatów:

Wspólnie z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz prawami osób z niepełnosprawnościami, chcemy rozmawiać zarówno o obowiązkach wypływających z obowiązującego prawa, jak i o tym, jak praktycznie prowadzić społeczny monitoring dostępności oraz działać na rzecz jej upowszechniania.

Na podstawie wspólnej wymiany wiedzy i doświadczeń przygotujemy Scenariusze Monitoringu, a następnie wspólnie z organizacjami przeprowadzimy monitoring działań na rzecz dostępności wybranej instytucji publicznej.

Efektem warsztatów będzie wypracowanie przez uczestników i uczestniczki Scenariusza Monitoringu oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w trakcie jego późniejszej realizacji podczas przeprowadzania monitoringu działań na rzecz dostępności wybranej instytucji. Monitoring będzie przeprowadzany ze wsparciem ekspertów projektu.

Zgłaszać się można do 07.10.2021 r., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego:

https://forms.gle/ux5152Av3KyjBhFw8

Pobierz regulamin rekrutacji.

Termin warsztatów:

1. zjazd: 14-15.10.2021 r.;

2. zjazd - termin ustalony wspólnie z uczestnikami.

Miejsce:

Hotel Tobaco, ul. Mikołaja Kopernika 64, 90-553 Łódź

Warsztaty będą odbywać się w godzinach:

1. dzień: 11.00 - 18.00;

2. dzień: 8.00 - 15.00.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów otrzymają na koniec całego cyklu szkoleniowego certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Uczestnikom i uczestniczkom zapewniamy nocleg i wyżywienie.

Projekt „Dostępność - skuteczne i przejrzyste prawo” jest realizowany w partnerstwie przez: Fundację Stabilo (Lider) oraz INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach osi II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa.”

Cel projektu:

Celem jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie dostępności, monitoringów instytucji i prawa, Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Ustawy o dostępności i innych ram prawnych. Efektem czterodniowego cyklu szkoleniowego będzie wypracowanie i wdrożenie Scenariusza Monitoringu i przeprowadzenie monitoringu działań na rzecz dostępności wybranej instytucji.