Dodatkowy konkurs ofert w zakresie ROZWOJU KULTURY

Informacje
wykrzykniki na znakach drogowych trójkąty czerwona obwódka w środku białe tło
Prezydent Miasta Torunia ogłosił dodatkowy konkurs ofert w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ w roku 2024. Pula środków do rozdysponowania: 200.000 zł. Termin składania ofert upływa 23 kwietnia. Ofertę składa się w generatorze ofert:www.witkac.pl.
  • Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania gminy w roku 2024 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  • Celem realizacji zadania jest wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta i turystów, stworzenie warunków do powstawania nowych inicjatyw, rozwijanie świadomego uczestnictwa w kulturze, wzrost jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, promocja i popularyzacja lokalnej twórczości i twórców, łączenie nauki i kultury oraz popularyzacja kultury flisackiej.
  • Dodatkowym celem realizacji zadania jest promocja Torunia jako wiodącego ośrodka kulturalnego na mapie kraju oraz poza jego granicami oraz jako znakomitego miejsca realizacji wydarzeń kulturalnych w zabytkowej scenografii zespołu staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

 Zadanie objęte konkursem może być zrealizowane poprzez np.:
1)    koncerty, spektakle, widowiska plenerowe;
2)    cykliczne festiwale budujące markę Torunia jako wiodącego ośrodka kultury w kraju;
3)    działania z zakresu edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży i seniorów;
4)    plenerowe wydarzenia popularyzujące kulturę flisacką.

Szczegóły dotyczące ogłoszonego konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie orbiTorun. pl w zakładce "Konkursy"

Treść ogłoszenia dostępna TUTAJ

Przejdź do generatora ofert TUTAJ