30 mln złotych dla ngo w 2020 r.

Informacje
pierwsza strona wzoru oferty konkursowej w tle, 7 banknotów 100 złotowych, zdjęcie w kolorach bieli i szarości

Wsparcie finansowe na usługi opieki wytchnieniowej.

Ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021 to wsparcie finansowe na usługi opieki wytchnieniowej oraz sfinansowanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, a także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

W tym roku na jego realizację przeznaczone zostanie 30 mln zł z Funduszu Solidarnościowego. W przyszłym roku będzie to już 50 mln zł dla organizacji pozarządowych.

W dwóch pierwszych edycjach programu o dofinansowanie usług opieki wytchnieniowej mogły ubiegać się samorządy – gminy i powiaty. W nowej edycji o wsparcie ubiegać się mogą również organizacje pozarządowe.

Program realizowany jest w trzech formach:

  • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w: miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,  ośrodku wsparcia,  innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię powiatu, gminy lub organizacji pozarządowej realizującej program,
  • świadczenia usługi opieki wychnieniowej w ramach pobytu całodobowego w: ośrodku wsparcia, w ośrodku lub placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody, innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy, powiatu lub organizacji pozarządowej
  • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Termin składania ofert: do dnia 30 września 2020 roku. Uwaga! Decyduje data wpływu oferty.

Planowane rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 20 października 2020 roku.

Program realizowany będzie od dnia 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Ogłoszenie o konkursie wraz z Programem oraz załącznikami znajdziesz tutaj

 

fot. Małgorzata Skibicka