3 wolne lokale dla NGO

Informacje
czarny domek

Nabór nr 2/2023
Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór ofert na wynajem gminnych lokali użytkowych na działalność statutową organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy: 

  • przy ul. Bulwar Filadelfijski 8 lok. Nr 1 (Baszta Gołębnik) - lokal o powierzchni użytkowej: 24,24 m2;
  • przy ul. Okólnej 169 lok. nr 3A - lokal o powierzchni użytkowej: 64,00 m2;
  •  przy ul. Ducha Św. 2 a lok. nr 1- lokal o  powierzchni użytkowej: 36,57 m².

Szczegółowe informacje, w tym treść ogłoszenia, wzór oferty składanej przez organizację pozarządową oraz wzór umowy najmu lokalu użytkowego zawarte są w ogłoszeniu zamieszczonym tutaj: Lokale NGO

Termin zgłaszania ofert mija w dniu 02 października 2023 r. o godzinie 14.00.