3 wolne lokale dla NGO

Informacje
plakat

Nabór nr 1/2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór ofert na wynajem gminnych lokali użytkowych na działalność statutową organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy:  

1)      przy ul. Bulwar Filadelfijski 8 (Baszta Gołębnik) o pow. użyt. 24,66 m2

2)      przy ul. Jęczmiennej 10 lok. nr 6  o pow. użyt. 71,21 m2

3)      przy ul. Okólnej 169 lok. nr 3A w Toruniu o pow. użyt. 64,00 m2.

Szczegółowe informacje, w tym treść ogłoszenia, wzór oferty składanej przez organizację pozarządową oraz wzór umowy najmu lokalu użytkowego zawarte są w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Termin zgłaszania ofert mija w dniu 20 marca 2023 r. o godzinie 14.00.