"Wspieramy Ukrainę" - blisko 4 mln zł dla ngo

Informacje
Na tle flagi Ukrainy gołąb z gałazką

Wspieramy Ukrainę to nowy program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności adresowany do polskich organizacji pozarządowych, które masowo, natychmiastowo i na wielką skalę ruszyły z pomocą naszym ukraińskim sąsiadom.

Rada Dyrektorów PAFW podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków i utworzeniu specjalnego programu grantowego „Wspieramy Ukrainę” z budżetem blisko
4 milionów zł
. Fundacja Edukacja dla Demokracji została zaproszona do bycia Realizatorem Programu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, szybka „ścieżka ukraińska” w programie RITA – Przemiany w regionie została przekształcona w nowy program grantowy „Wspieramy Ukrainę”.

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski. Celem Programu jest wsparcie ww. odbiorców w kontekście wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie poprzez realizację następujących działań:

  •     wspieranie inicjatyw polskich organizacji pozarządowych podejmowanych we współpracy z partnerami ukraińskimi w Ukrainie;
  •     wspieranie inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe w Polsce na rzecz uchodźców z Ukrainy;
  •     wspieranie koordynacji działań polskich organizacji pozarządowych na rzecz Ukrainy (m.in. z innymi instytucjami/środowiskami) – głównie dotyczących 
         uchodźców z Ukrainy, ale także inicjatyw podejmowanych w samej Ukrainie.

Priorytetem będzie wsparcie organizacji pozarządowych mających ugruntowaną współpracę z partnerami w Ukrainie oraz tych działających w małych społecznościach lokalnych, do których również trafiają osoby uciekające przed wojną. Dofinansowanie będą mogły otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji a także realizowane wraz z partnerami ukraińskimi.

Konkurs na projekty długofalowe

W ramach tej ścieżki przewidziano granty w wysokości do 50 tysięcy zł na działania służące m.in. wspieraniu edukacji ukraińskich dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce, przystosowania uchodźców wojennych z Ukrainy do polskich warunków rynku pracy oraz przeciwdziałaniu ich dyskryminacji a także działania partnerskie na rzecz odbiorców w Ukrainie.

Harmonogram konkursu:

28 kwietnia – przewidywany termin ogłoszenia konkursu

10 czerwca – końcowy termin składania wniosków

15 lipca – planowane ogłoszenie wyników konkursu

1 sierpnia – rozpoczęcie realizacji projektów.

Maksymalny czas realizacji projektu to 12 miesięcy.

 

Przejdź do strony Fundacji Edukacja dla Demokracji i zapoznaj się z regulaminem konkursu.

 

Więcej informacji udzieli Fundacja Edukacja dla Demokracji:

Sylwia Gajownik:+48 535 854 424

Agnieszka Świeczka: +48 605 787 757

e-mail: ukrainaatfed [dot] org [dot] pl