Wsparcie dla rodzin - program „BLIŻEJ SIEBIE"

Informacje
plakat promujący współpracę Nngo z miastem

Program profilaktyczny dla rodzin z dziećmi w wieku od 12 do 20 roku życia używającymi alkohol, narkotyki i inne substancje psychoaktywne. Toruńskie Stowarzyszenie Rodzin „Powrót z U” w Toruniu, mieszczące się przy ul. Jęczmienna 10/8 w ramach dofinansowania otrzymanego od Gminy Miasta Toruń od dnia 1 lutego 2024 do 31 grudnia 2024 roku realizuje program „BLIŻEJ SIEBIE”, którego celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dla rodzin, których członkowie chcą zatrzymać rozwój uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, u swoich dzieci.


Kto może wziąć udział w programie?
Program skierowany jest dla rodzin młodych ludzi w wieku od 12 do 20 roku życia, w których wystąpił problem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci. Ukierunkowany jest na chronienie rodziny przez rozwojem uzależniania od substancji psychoaktywnych.
Planowana liczba uczestników programu: 19 rodzin z Torunia.
W ramach programu rodziny nieodpłatnie mogą skorzystać ze wsparcia certyfikowanych specjalistów psychoterapii leczenia uzależnień, terapeutów i edukatorów rodzinnych.
Rodziny zakwalifikowane do udziału w programie mogą korzystać z poniższych form wsparcia:
•    sesji diagnozujących;
•    sesji rodzinnych;
•    sesji kontraktowych dla rodzin;
•    sesji motywujących dla dzieci i młodzieży;
•    sesji w oparciu o indywidualny plan zmiany dla dzieci i młodzieży;
•    interwencji kryzysowych;
•    warsztatu umiejętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów prawnych.
Jednym z bezwzględnych warunków korzystania z pomocy Poradni w zakresie realizowanego programu jest udział obydwojga rodziców oraz regularne uczestnictwo w cotygodniowych grupach wsparcia dla rodziców, które odbywają się w każdą środę w Poradni Stowarzyszenia przy ul. Jęczmiennej 10/8 (III piętro) od godz. 17:00 do wyczerpania tematów. Udział w grupie wsparcia jest darmowy oraz ma charakter otwarty, co oznacza, że nie ma konieczności wcześniejszej rejestracji.


Informacje kontaktowe:
Toruńskie Stowarzyszenie Rodzin „Powrót z U”
ul. Jęczmienna 10/8
87-100 Toruń
tel. 56 622 62 14
kom. 884 004 033
e-mail: tpzuatinteria [dot] pl
www: http://powrotzutorun.blogspot.com/


Finansowanie zadania publicznego:
Kwota środków finansowych przekazanych na realizację zadania przez Gminę Miasta Toruń wynosi 45 000 zł. Całkowity kosz realizacji zadania publicznego wynosi 56 510 zł.