RC fundacja konsultingu i rehabilitacji poszukuje 3 uczestników projektu

Informacje
plakat promujący współpracę ngo z miastem

RC fundacja konsultingu i rehabilitacji od 2 stycznia 2024 r. realizuje projekt „Mieszkanie Terapeutyczne" dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.Rekrutacja do projektu nadal trwa, w chwili obecnej fundacja poszukuje 3 uczestników projektu.


W Mieszkaniu Terapeutycznym realizowany jest program terapeutyczno-rehabilitacyjny, w którym beneficjenci projektu objęci są m.in. treningami czynności dnia codziennego, treningiem ekonomicznym, treningiem umiejętności społecznych i zawodowych, treningiem zdolności orientacji w przestrzeni publicznej. Mieszkańcy mają również możliwość indywidualnych konsultacji z Opiekunem Mieszkania i Asystentem Zdrowienia i Usamodzielnienia. Podczas grupowych spotkań z psychologiem/psychoterapeutą otrzymują pomoc w bieżących sytuacjach trudnych, problemowych wynikających z relacji grupowych w mieszkaniu oraz w radzeniu sobie z objawami choroby i odpowiedzialności za zdrowie własne i innych mieszkańców. Zapewniona jest również konsultacja pielęgniarska.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Torunia, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym, bądź znacznym z powodu choroby lub zaburzenia psychicznego.  

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
510-111-412, 56 655-06-77, a także drogą mailową: fkratrc-online [dot] eu, bądź bezpośrednio w biurze fundacji: ul. Matejki 38/3, 87-100 Toruń.

Projekt „Mieszkanie Terapeutyczne" jest dofinansowany przez Gminę Miasta Toruń w wysokości 62 000,00 zł.